open access

Vol 6, No 4 (2011)
Review paper
Published online: 2011-10-04
Get Citation

Choroba somatyczna jako wyzwanie adaptacyjne dla człowieka

Aleksandra Leksowska, Izabela Jaworska, Piotr Gorczyca
Folia Cardiologica Excerpta 2011;6(4):244-248.

open access

Vol 6, No 4 (2011)
Review Papers
Published online: 2011-10-04

Abstract

W naukach medycznych od dawna są znane i doceniane wzajemne związki między wydarzeniami stresowymi a chorobą somatyczną. Jak wiadomo, wydarzenia takie mogą być rozpatrywane jako współprzyczyny schorzeń, a jednocześnie choroba i jej konsekwencje stanowią źródło stresu psychologicznego, stwarzając wyzwanie dla mechanizmów adaptacyjnych człowieka. W obliczu choroby człowiek uruchamia różne zachowania ukierunkowane na radzenie sobie z nią. Strategie te w znacznej mierze są zdeterminowane przez poznawcze ustosunkowanie się wobec własnej choroby i sposób jej przeżywania emocjonalnego. Obejmują dwie przenikające się i oddziałujące na siebie formy: samoregulację emocji polegającą na redukowaniu emocji negatywnych i pobudzaniu pozytywnych odczuć oraz zadaniową aktywność zaradczą zmierzającą do poprawy stanu zdrowia. W obszarze tych zachowań obserwuje się zróżnicowane i zindywidualizowane style działania. Dowiedziono, że najkorzystniejsze efekty przynoszą zachowania aktywne, związane z poszukiwaniem informacji i realnym odnoszeniem ich do własnej sytuacji, nastawione na kontrolę stanu rzeczy i przezwyciężenie choroby.
(Folia Cardiologica Excerpta 2011; 6, 4: 244–248)

Abstract

W naukach medycznych od dawna są znane i doceniane wzajemne związki między wydarzeniami stresowymi a chorobą somatyczną. Jak wiadomo, wydarzenia takie mogą być rozpatrywane jako współprzyczyny schorzeń, a jednocześnie choroba i jej konsekwencje stanowią źródło stresu psychologicznego, stwarzając wyzwanie dla mechanizmów adaptacyjnych człowieka. W obliczu choroby człowiek uruchamia różne zachowania ukierunkowane na radzenie sobie z nią. Strategie te w znacznej mierze są zdeterminowane przez poznawcze ustosunkowanie się wobec własnej choroby i sposób jej przeżywania emocjonalnego. Obejmują dwie przenikające się i oddziałujące na siebie formy: samoregulację emocji polegającą na redukowaniu emocji negatywnych i pobudzaniu pozytywnych odczuć oraz zadaniową aktywność zaradczą zmierzającą do poprawy stanu zdrowia. W obszarze tych zachowań obserwuje się zróżnicowane i zindywidualizowane style działania. Dowiedziono, że najkorzystniejsze efekty przynoszą zachowania aktywne, związane z poszukiwaniem informacji i realnym odnoszeniem ich do własnej sytuacji, nastawione na kontrolę stanu rzeczy i przezwyciężenie choroby.
(Folia Cardiologica Excerpta 2011; 6, 4: 244–248)
Get Citation

Keywords

choroba somatyczna; stres; mechanizmy adaptacyjne

About this article
Title

Choroba somatyczna jako wyzwanie adaptacyjne dla człowieka

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 6, No 4 (2011)

Article type

Review paper

Pages

244-248

Published online

2011-10-04

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2011;6(4):244-248.

Keywords

choroba somatyczna
stres
mechanizmy adaptacyjne

Authors

Aleksandra Leksowska
Izabela Jaworska
Piotr Gorczyca

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl