Vol 11, No 4 (2004)

Date published: 2004-03-31

Table of Contents

open access

Original Papers

Infekcyjne zapalenie wsierdzia - analiza kliniczna 75 chorych

Mirosława Rozwodowska, Małgorzata Maria Rozwodowska, Eugenia Gospodarek, Iwona Świątkiewicz, Ahmad El-Essa, Tomasz Zwierzchlewski, Marek Koziński, Maria Bogdan, Grzegorz Grześk, Adam Sukiennik, Marek Radomski, Edmund Nartowicz i Jacek Kubica

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(4):265-276.

Implantacja stentów wieńcowych w technice bezpośredniej nie upośledza ich stopnia rozprężenia. Badanie z wykorzystaniem ultrasonografii wewnątrzwieńcowej

Tomasz Pawłowski, Robert Gil, Francesco Prati, Alessandro Manzoli i Piotr Kwiatkowski

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(4):277-284.

Leczenie przetrwałego przewodu tętniczego zatyczką Amplatzer

Małgorzata Pawelec-Wojtalik, Jozef Masura, Michał Wojtalik, Rafał Surmacz, Rafał Bartkowski i Aldona Siwińska

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(4):285-291.

Wpływ niedokrwienia kończyn dolnych na wyniki chirurgicznej rewaskularyzacji mięśnia sercowego

Maciej Brzeziński, Krzysztof Roszak, Rafał Pawlaczyk, Sebastian Beta, Jacek Wojciechowski, Krzysztof Jarmoszewicz, Piotr Siondalski i Jan Rogowski

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(4):293-298.

Stała elektrostymulacja u dorosłych pacjentów z wadami wrodzonymi serca

Olga Trojnarska, Krystian Stanek, Przemysław Mitkowski, Michał Waśniewski, Artur Baszko, Tomasz Smukowski i Romuald Ochotny

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(4):299-307.
Review Papers

Znaczenie echokardiografii u chorych z niewydolnością serca, leczonych stałą stymulacją serca

Alicja Dąbrowska-Kugacka

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(4):227-237.

Przyczyny zgonów chorych z zawałem serca w dobie leczenia reperfuzyjnego

Michał Hawranek, Mariusz Gąsior, Jerzy Nożyński i Lech Poloński

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(4):239-245.

Tętniaki tętnic wieńcowych - przegląd piśmiennictwa na tle obserwacji własnych

Jarosław Wójcik, Jakub Drozd, Zbigniew Pijanowski, Piotr Waciński i Andrzej Madejczyk

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(4):247-253.
Case Reports

Późna zakrzepica w stencie powlekanym rapamycyną

Jacek Kubica, Mirosław Jabłoński, Radosław Piasecki, Adam Sukiennik, Marek Radomski, Marcin Rychter, Maria Bogdan, Tomasz Białoszyński, Grzegorz Grześk i Marek Sołoduch

Case report

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(4):309-314.
Sprawozdanie

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl