open access

Vol 6, No 4 (1999)
Case report
Published online: 2000-03-09
Get Citation

Chirurgiczne leczenie pękniętego tętniaka zatoki Valsalvy

Wojciech Kustrzycki, Arkadiusz Derkacz, Roman Szelemej, Andrzej Dumański
Folia Cardiologica Excerpta 1999;6(4):404-408.

open access

Vol 6, No 4 (1999)
Case Reports
Published online: 2000-03-09

Abstract


Pęknięty tętniak zatoki Valsalvy jest rzadkim schorzeniem. Przedstawiamy przypadek 23-letniego mężczyzny, u którego w czasie treningu fizycznego nagle wystąpiła duszność. W czasie badania lekarskiego stwierdzono tachykardię (110/min) i szmer skurczowo-rozkurczowy. Po echokardiografii rozpoznano tętniak zatoki Valsalvy, pęknięty do prawego przedsionka. Diagnozę potwierdzono angiograficznie i zakwalifikowano pacjenta do leczenia operacyjnego. W czasie zabiegu zlokalizowano tętniak w obrębie tylnej (bezwieńcowej) zatoki Valsalvy. Wszczepiono łatę dakronową od strony aorty, a tkankę tętniaka usunięto od strony prawego przedsionka. Równocześnie rozpoznano istnienie przetrwałej żyły głównej górnej lewej. Ponieważ nie wystąpiły powikłania, pacjenta wypisano do domu w 10. dobie pooperacyjnej.

Abstract


Pęknięty tętniak zatoki Valsalvy jest rzadkim schorzeniem. Przedstawiamy przypadek 23-letniego mężczyzny, u którego w czasie treningu fizycznego nagle wystąpiła duszność. W czasie badania lekarskiego stwierdzono tachykardię (110/min) i szmer skurczowo-rozkurczowy. Po echokardiografii rozpoznano tętniak zatoki Valsalvy, pęknięty do prawego przedsionka. Diagnozę potwierdzono angiograficznie i zakwalifikowano pacjenta do leczenia operacyjnego. W czasie zabiegu zlokalizowano tętniak w obrębie tylnej (bezwieńcowej) zatoki Valsalvy. Wszczepiono łatę dakronową od strony aorty, a tkankę tętniaka usunięto od strony prawego przedsionka. Równocześnie rozpoznano istnienie przetrwałej żyły głównej górnej lewej. Ponieważ nie wystąpiły powikłania, pacjenta wypisano do domu w 10. dobie pooperacyjnej.
Get Citation

Keywords

pęknięty tętniak zatoki Valsalvy

About this article
Title

Chirurgiczne leczenie pękniętego tętniaka zatoki Valsalvy

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 6, No 4 (1999)

Article type

Case report

Pages

404-408

Published online

2000-03-09

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 1999;6(4):404-408.

Keywords

pęknięty tętniak zatoki Valsalvy

Authors

Wojciech Kustrzycki
Arkadiusz Derkacz
Roman Szelemej
Andrzej Dumański

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl