Vol 3, No 5 (2008)

Date published: 2008-06-20

Table of Contents

open access

Review Papers

Znaczenie tkankowej echokardiografii doplerowskiej w diagnostyce niewydolności serca

Wojciech Gilewski, Iwona Świątkiewicz, Władysław Sinkiewicz, Jacek Kubica, Jan Błażejewski i Robert Bujak

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(5):227-235.

Znaczenie badania ergospirometrycznego w diagnostyce choroby wieńcowej

Dorota Bednarska, Władysław Sinkiewicz, Jacek Kubica, Andrzej Motuk, Marek Koziński i Dorota Zbytek

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(5):236-241.

Epidemia niewydolności serca - problem zdrowotny i społeczny starzejących się społeczeństw Polski i Europy

Danuta Karasek, Aldona Kubica, Władysław Sinkiewicz, Jan Błażejewski i Robert Bujak

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(5):242-248.
Prace badawcze - przedruk

Incydenty sercowo-naczyniowe u pacjentów stosujących sildenafil - wyniki badania International Men’s Health Study

M.A. Mittleman, M. Maclure, M.A. Lewis, G.C. Hall, N. Moore, F. Giuliano, H. Porst, H. Hedelin, A. Martin-Morales, R.E. Sobel, R. Reynolds i D.B. Glasser

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(5):271-279.

Wpływ otyłości na zmienność rytmu serca u mężczyzn z zawałem serca

Katarzyna Piestrzeniewicz, Katarzyna Łuczak, Małgorzata Lelonek, Jerzy Krzysztof Wranicz i Jan Henryk Goch

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(5):280-286.
Prace poglądowe - przedruk

Chirurgiczna ablacja migotania przedsionków: przegląd współczesnych metod oraz źródeł energii

Mehmet K. Aktas, James P. Daubert i Burr Hall

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(5):249-250.

Omdlenia u sportowców: jak pomóc im znów stanąć na nogi?

Sumit Verma, Joshua G. Hackel, David J. Torrisi i Tony Nguyen

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(5):258-263.

Niedokrwistość w niewydolności serca: częste współwystępowanie z niewydolnością nerek, czyli zespół niedokrwistości sercowo-nerkowej

A. Palazzuoli, M. Gallotta, F. Iovine, R. Nuti i D.S. Silverberg

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(5):264-270.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl