Vol 2, No 2 (1995)

Date published: 2000-03-06

Table of Contents

open access

Review Papers

Ocena aktywności układu autonomicznego serca za pomocą elektrokardiografii holterowskiej

Barbara Dąbrowska

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 1995;2(2).

Arytmie komorowe u chorych z napadową utratą przytomności o niewyjaśnionej przyczynie

Andrzej Dąbrowski

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 1995;2(2).

Specyfika częstoskurczu komorowego w zależności od schorzenia podstawowego. Co wiemy o częstoskurczu komorowym - część III

Maria Trusz-Gluza, Zbigniew Bednarkiewicz, Andrzej Krupienicz, Piotr Kułakowski, Andrzej Lubiński, Kazimierz Suwalski, Anna Wnuk-Wojnar

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 1995;2(2).

Hemodynamics with various modes of pacing

Kenneth Pehrsson

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 1995;2(2).

Wybrane aspekty kliniczne stymulacji serca z adaptowaną częstotliwością impulsów

Grażyna Świątecka i Ewa Lewicka-Nowak

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 1995;2(2).

Stymulatory z adaptacją częstości (typu Rate Responsive) wyposażone w czujnik mechaniczny

Roman Kępski, Franciszek Walczak

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 1995;2(2).

Wyniki wieloośrodkowej ankiety dotyczącej stymulacji serca w Polsce w 1993 roku

Sławomir Sielski, Grażyna Świątecka

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 1995;2(2).

Elektrogramy, elektrokardiogramy. Zaburzenia stymulacji i sterowania w stymulatorach AAI

Dariusz Zacharek

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 1995;2(2).
Sprawozdanie

Sympozjum Progress in Clinical Pacing. Rzym, 7-10.12.1994 r.

Zespół

Folia Cardiologica Excerpta 1995;2(2).

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl