open access

Vol 12, No 7 (2005)
Case report
Published online: 2005-07-11
Get Citation

Angioplastyka natywnej tętnicy drogą wsteczną przez pomost żylny

Wojciech Gutkowski, Aleksander Stępień, Paweł Tomaszewski, Janusz Sielski, Marcin Sadowski i Marianna Janion
Folia Cardiologica Excerpta 2005;12(7):527-530.

open access

Vol 12, No 7 (2005)
Case Reports
Published online: 2005-07-11

Abstract

W 10-letniej obserwacji pacjentów po chirurgicznym leczeniu choroby niedokrwiennej serca drożność pomostów żylnych utrzymuje się w 61%, a pomostów tętniczych w 85% przypadków. W grupie chorych z nawrotem dławicy metodą z wyboru jest ponowna rewaskularyzacja za pomocą przezskórnej angioplastyki wieńcowej. Opisano przypadek udanej plastyki naczynia własnego przez pomost żylny. (Folia Cardiol. 2005; 12: 527–530)

Abstract

W 10-letniej obserwacji pacjentów po chirurgicznym leczeniu choroby niedokrwiennej serca drożność pomostów żylnych utrzymuje się w 61%, a pomostów tętniczych w 85% przypadków. W grupie chorych z nawrotem dławicy metodą z wyboru jest ponowna rewaskularyzacja za pomocą przezskórnej angioplastyki wieńcowej. Opisano przypadek udanej plastyki naczynia własnego przez pomost żylny. (Folia Cardiol. 2005; 12: 527–530)
Get Citation

Keywords

angioplastyka wieńcowa przez pomost żylny

About this article
Title

Angioplastyka natywnej tętnicy drogą wsteczną przez pomost żylny

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 12, No 7 (2005)

Article type

Case report

Pages

527-530

Published online

2005-07-11

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2005;12(7):527-530.

Keywords

angioplastyka wieńcowa przez pomost żylny

Authors

Wojciech Gutkowski
Aleksander Stępień
Paweł Tomaszewski
Janusz Sielski
Marcin Sadowski i Marianna Janion

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl