English Polski
Vol 16, No 2 (2021)
Case report
Published online: 2021-04-30

open access

Page views 294
Article views/downloads 599
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Arytmiczna manifestacja kardiomiopatii z niescalenia obu komór

Paulina Dubiel1, Grzegorz Jan Kamiński1, Andrzej Curzytek1
Folia Cardiologica 2021;16(2):138-141.

Abstract

W pracy przedstawiono opis przypadku pacjenta, u którego rozpoznano rzadką kardiomiopatię z niescalenia mięśnia obu komór serca. Rozpoznania dokonano na podstawie echokardiografii, po wykluczeniu innych możliwych przyczyn uszkodzenia mięśnia sercowego. Powodem rozpoczęcia diagnostyki kardiologicznej był wywiad omdleń, za których przyczynę ostatecznie uznano napadowe częstoskurcze komorowe. W profilaktyce wtórnej nagłej śmierci sercowej implantowano choremu wszczepialny kardiowerter-defibrylator. Stwierdzoną w lewej komorze skrzeplinę skutecznie leczono lekami przeciwzakrzepowymi.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file

References

  1. Pietraszek N, Piotrowska-Kownacka D, Główczyńska R. Kardiomiopatia z niescalenia mięśnia lewej komory. Folia Cardiol. 2018; 13(4): 378–385.
  2. Ponikowski P, Hoffman P, Witkowski A, Lipiec P. ed. Kardiologia. Podręcznik Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Via Medica, Gdańsk 2019: 487–488.
  3. Jenni R, Oechslin E, Schneider J, et al. Echocardiographic and pathoanatomical characteristics of isolated left ventricular non-compaction: a step towards classification as a distinct cardiomyopathy. Heart. 2001; 86(6): 666–671.