open access

Vol 2, No 12 (2007)
Prace badawcze
Published online: 2007-12-03
Get Citation

Arytmogenna kardiomiopatia/dysplazja prawej komory: analiza sześciu przypadków klinicznych

Radosław Kręcki, Maria Krzemińska-Pakuła, Piotr Lipiec i Jarosław Drożdż
Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(12):590-597.

open access

Vol 2, No 12 (2007)
Prace badawcze
Published online: 2007-12-03

Abstract

Wstęp: Celem niniejszej pracy było przestawienie profilu objawów klinicznych oraz wyników badań przeprowadzonych u 6 pacjentów z podejrzeniem arytmogennej kardiomiopatii/dysplazji prawej komory (ARVC/D).
Metody: Diagnostykę arytmogennej kardiomiopatii/dysplazji prawej komory przeprowadzono na podstawie standaryzowanych kryterów diagnostycznych zaproponowanych przez grupę badawczą do spraw ARVC/D działającą przy Europejskim Towarzystwie Kardiologicznym (ESC). Do badania włączono 6 pacjentów z podejrzeniem ARVC/D, których diagnozowano i leczono w II Klinice Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w latach 1992-2004.
Wyniki: U wszystkich pacjentów potwierdzono typowy wywiad kliniczny, a w trakcie przebiegu choroby wystąpiły u nich podobne dolegliwości i objawy: ograniczona tolerancja wysiłku fizycznego, kołatanie serca, zawroty głowy, stan przedomdleniowy i pełnoobjawowe omdlenie. We wszystkich 6 przypadkach zaobserwowano następujące nieprawidłowości w zapisie elektrokardiograficznym: odwrócenia załamka T, wydłużenie zespołu QRS w odprowadzeniach V1-V3 i/lub obecność fali epsilon. U wszystkich chorych stwierdzono także nieprawidłowości w badaniu echokardiograficznym w postaci globalnej lub segmentalnej rozstrzeni i redukcji wartości frakcji wyrzutowej prawej komory, morfologicznych zaburzeń budowy wsierdzia oraz niedomykalności zastawki trójdzielnej. Na podstawie kryteriów diagnostycznych u 4 pacjentów rozpoznano ARVC/D, zaś u pozostałych 2 chorych - odmianę borderline tego schorzenia.
Wnioski: Arytmogenna kardiomiopatia/dysplazja prawej komory jest chorobą mięśnia sercowego o zróżnicowanym i złożonym obrazie klinicznym. Profil objawów klinicznych oraz wyniki badań i procedur diagnostycznych są zróżnicowane i mogą przybierać różnorodną formę. Właściwe rozpoznanie w większości przypadków można ustalić na podstawie wyników nieinwazyjnych i powszechnie stosowanych technik zapisu elektrokardiograficznego, 24-godzinnego monitorowania holterowskiego oraz badania echokardiograficznego. (Folia Cardiologica Excerpta 2007; 2: 590-597).

Abstract

Wstęp: Celem niniejszej pracy było przestawienie profilu objawów klinicznych oraz wyników badań przeprowadzonych u 6 pacjentów z podejrzeniem arytmogennej kardiomiopatii/dysplazji prawej komory (ARVC/D).
Metody: Diagnostykę arytmogennej kardiomiopatii/dysplazji prawej komory przeprowadzono na podstawie standaryzowanych kryterów diagnostycznych zaproponowanych przez grupę badawczą do spraw ARVC/D działającą przy Europejskim Towarzystwie Kardiologicznym (ESC). Do badania włączono 6 pacjentów z podejrzeniem ARVC/D, których diagnozowano i leczono w II Klinice Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w latach 1992-2004.
Wyniki: U wszystkich pacjentów potwierdzono typowy wywiad kliniczny, a w trakcie przebiegu choroby wystąpiły u nich podobne dolegliwości i objawy: ograniczona tolerancja wysiłku fizycznego, kołatanie serca, zawroty głowy, stan przedomdleniowy i pełnoobjawowe omdlenie. We wszystkich 6 przypadkach zaobserwowano następujące nieprawidłowości w zapisie elektrokardiograficznym: odwrócenia załamka T, wydłużenie zespołu QRS w odprowadzeniach V1-V3 i/lub obecność fali epsilon. U wszystkich chorych stwierdzono także nieprawidłowości w badaniu echokardiograficznym w postaci globalnej lub segmentalnej rozstrzeni i redukcji wartości frakcji wyrzutowej prawej komory, morfologicznych zaburzeń budowy wsierdzia oraz niedomykalności zastawki trójdzielnej. Na podstawie kryteriów diagnostycznych u 4 pacjentów rozpoznano ARVC/D, zaś u pozostałych 2 chorych - odmianę borderline tego schorzenia.
Wnioski: Arytmogenna kardiomiopatia/dysplazja prawej komory jest chorobą mięśnia sercowego o zróżnicowanym i złożonym obrazie klinicznym. Profil objawów klinicznych oraz wyniki badań i procedur diagnostycznych są zróżnicowane i mogą przybierać różnorodną formę. Właściwe rozpoznanie w większości przypadków można ustalić na podstawie wyników nieinwazyjnych i powszechnie stosowanych technik zapisu elektrokardiograficznego, 24-godzinnego monitorowania holterowskiego oraz badania echokardiograficznego. (Folia Cardiologica Excerpta 2007; 2: 590-597).
Get Citation

Keywords

kardiomiopatia; prawa komora; diagnostyka

About this article
Title

Arytmogenna kardiomiopatia/dysplazja prawej komory: analiza sześciu przypadków klinicznych

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 2, No 12 (2007)

Pages

590-597

Published online

2007-12-03

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(12):590-597.

Keywords

kardiomiopatia
prawa komora
diagnostyka

Authors

Radosław Kręcki
Maria Krzemińska-Pakuła
Piotr Lipiec i Jarosław Drożdż

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl