open access

Vol 2, No 3 (2007)
Prace kazuistyczne - przedruk
Published online: 2007-03-19
Get Citation

Angioplastyka tętnicy wieńcowej z wykorzystaniem aterektomii rotacyjnej jako metody leczenia w "trudnych przypadkach"

Adam Sukiennik, Tomasz Białoszyński, Jacek Kubica, Mirosław Jabłoński, Marcin Rychter, Marek Radomski, Marek Koziński
Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(3):124-129.

open access

Vol 2, No 3 (2007)
Prace kazuistyczne - przedruk
Published online: 2007-03-19

Abstract

W niniejszej pracy przedstawiono przypadek 56-letniego pacjenta z ostrym zespołem wieńcowym powikłanym wstrząsem kardiogennym. U chorego wykonano angioplastykę gałęzi międzykomorowej przedniej z implantacją stentu oraz angioplastykę balonową gałęzi okalającej. Ze względu na złożone zwężenie z obecnością zwapnień nie udało się wykonać zabiegu poszerzenia prawej tętnicy wieńcowej. Po upływie 3 miesięcy od interwencji pacjenta ponownie przyjęto do kliniki z powodu nasilenia dolegliwości stenokardialnych. W wykonanej koronarografii stwierdzono dobry efekt w miejscu poszerzanych zwężeń. Ponowna próba angioplastyki prawej tętnicy wieńcowej okazała się nieskuteczna. Z tego powodu wykonano zabieg rotablacji w celu pokonania miejsca zwężenia oraz usunięcia nadmiaru blaszki miażdżycowej z następczą implantacją dwóch stentów. Po zastosowanym leczeniu pacjent nie odczuwał dolegliwości stenokardialnych ani objawów niewydolności serca. (Folia Cardiologica Excerpta 2007; 2: 124-129)

Abstract

W niniejszej pracy przedstawiono przypadek 56-letniego pacjenta z ostrym zespołem wieńcowym powikłanym wstrząsem kardiogennym. U chorego wykonano angioplastykę gałęzi międzykomorowej przedniej z implantacją stentu oraz angioplastykę balonową gałęzi okalającej. Ze względu na złożone zwężenie z obecnością zwapnień nie udało się wykonać zabiegu poszerzenia prawej tętnicy wieńcowej. Po upływie 3 miesięcy od interwencji pacjenta ponownie przyjęto do kliniki z powodu nasilenia dolegliwości stenokardialnych. W wykonanej koronarografii stwierdzono dobry efekt w miejscu poszerzanych zwężeń. Ponowna próba angioplastyki prawej tętnicy wieńcowej okazała się nieskuteczna. Z tego powodu wykonano zabieg rotablacji w celu pokonania miejsca zwężenia oraz usunięcia nadmiaru blaszki miażdżycowej z następczą implantacją dwóch stentów. Po zastosowanym leczeniu pacjent nie odczuwał dolegliwości stenokardialnych ani objawów niewydolności serca. (Folia Cardiologica Excerpta 2007; 2: 124-129)
Get Citation

Keywords

angioplastyka wieńcowa; aterektomia rotacyjna

About this article
Title

Angioplastyka tętnicy wieńcowej z wykorzystaniem aterektomii rotacyjnej jako metody leczenia w "trudnych przypadkach"

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 2, No 3 (2007)

Pages

124-129

Published online

2007-03-19

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(3):124-129.

Keywords

angioplastyka wieńcowa
aterektomia rotacyjna

Authors

Adam Sukiennik
Tomasz Białoszyński
Jacek Kubica
Mirosław Jabłoński
Marcin Rychter
Marek Radomski
Marek Koziński

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl