Vol 2, No 3 (2007)

Date published: 2007-03-19

Table of Contents

open access

Prace badawcze - przedruk

Przezskórna angioplastyka wieńcowa u osób w wieku podeszłym - ocena wyników wewnątrzszpitalnych

Adam Sukiennik, Anna Król, Anna Jachalska, Marek Koziński, Tomasz Fabiszak, Aldona Kubica, Marek Radomski, Krzysztof Demidowicz, Maria Bogdan, Grzegorz Raczak, Tamara Sukiennik, Ewa Zabielska, Ryszard Dobosiewicz, Marcin Rychter, Mirosław Jabłoński, Tomasz Białoszyński, Maciej Chojnicki, Grzegorz Grześk, Jacek Kubica

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(3):85-97.

Wysiłkowy test spiroergometryczny w ocenie wydolności wysiłkowej, nadciœnienia tętniczego oraz stopnia zwężenia aorty u dorosłych pacjentów po operacji koarktacji aorty

Olga Trojnarska, Adrian Gwizdała, Agnieszka Katarzyńska, Magdalena Łanocha, Sławomir Katarzyński, Zofia Oko-Sarnowska, Andrzej Szyszka, Lucyna Kramer

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(3):98-105.

Wpływ nawrotnego częstoskurczu przedsionkowo-komorowego i przedsionkowo-komorowego węzłowego na funkcję skurczową i rozkurczową lewej komory

Agata Duszańska, Radosław Lenarczyk, Oskar Kowalski, Witold Streb, Tomasz Kukulski, Zbigniew Kalarus

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(3):113-119.
Prace kazuistyczne - przedruk

Zespół balotującego koniuszka

Mirosław Jabłoński, Marcin Rychter, Anna Król, Marek Koziński, Jacek Dybowski, Adam Sukiennik, Jacek Kubica

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(3):120-123.

Angioplastyka tętnicy wieńcowej z wykorzystaniem aterektomii rotacyjnej jako metody leczenia w "trudnych przypadkach"

Adam Sukiennik, Tomasz Białoszyński, Jacek Kubica, Mirosław Jabłoński, Marcin Rychter, Marek Radomski, Marek Koziński

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(3):124-129.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl