Vol 2, No 4 (2007)

Date published: 2007-04-13

Table of Contents

open access

Case Reports

Embolizacja prawej komory zestawem Amplatza implantowanym w ubytek przegrody międzyprzedsionkowej

Roland Fiszer, Maciej Chojnicki, Adam Sukiennik, Iwona Świątkiewicz i Marek Woźnicki

Case report

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(4):162-165.

Wyładowanie atmosferyczne jako przyczyna migotania komór

Deborah R. Levy i Toshio Akiyama

Case report

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(4):166-169.
Prace badawcze - przedruk

Poziom wiedzy dotyczącej profilaktyki przeciwzakrzepowej wśród pacjentów z migotaniem przedsionków

Krzysztof Rewiuk, Stefan Bednarz, Piotr Faryan i Tomasz Grodzicki

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(4):148-154.

Echokardiograficzna ocena morfologii oraz funkcji lewej komory u młodych piłkarzy i wyczynowych biegaczy

Piraye Kervancioglu i E. Savas Hatipoglu

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(4):155-160.
Prace poglądowe - przedruk

Antagoniści receptora angiotensynowego - miejsce w terapii niewydolności serca w świetle najważniejszych badań klinicznych

Aldona Kubica, Grzegorz Grześk, Marek Koziński, Zofia Grąbczewska, Władysław Sinkiewicz i Jacek Kubica

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(4):131-137.

Aktualne sposoby leczenia zaburzeń rytmu u pacjentów z zespołem Brugadów

Andrés Ricardo Pérez Riera, Li Zhang, Augusto Hiroshi Uchida, Edgardo Schapachnik, Sergio Dubner i Celso Ferreira

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(4):138-147.
Sprawozdanie

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl