Browse Title Index
Issue Title
Vol 3, No 4 (2008) Zjawisko no-reflow: pięta achillesowa pierwotnej angioplastyki wieńcowej w leczeniu ostrego zawału serca Details   PDF (polish)
Jacek Kubica i Marek Koziński
Vol 7, No 1 (2000) Zmiany czasu trwania okresu repolaryzacji komór serca (odstępu QT-c) podczas znieczulenia ogólnego Abstract   PDF (polish)
Wojciech Płazak, Marcin Tarczoń, Alicja Macheta, Tomasz Muszyński, Henryk Podziorny, Janusz Andres
Vol 8, No 3 (2001) Zmiany elektrokardiograficzne i zagrożenie złośliwymi arytmami komorowymi u pacjentów z kardiomiopatią przerostową zwężającą drogi przepływu lewej komory Details   PDF (polish)
Piotr Szamlewski, Zdzisław Kornacewicz-Jach, Jarosław Kaźmierczak
Vol 10, No 1 (2003) Zmiany w przedoperacyjnej diagnostyce inwazyjnej i nieinwazyjnej dorosłych z tetralogią Fallota w latach 1987-2001- doświadczenie jednej kliniki Abstract   PDF (polish)
Piotr Hoffman, Piotr Szymański, Agnieszka Ciarka, Anna Sozańska-Solak i Jacek Różański
Vol 1, No 7 (2006) Zmiany w tętnicach wieńcowych w przebiegu choroby Kawasaki w okresie wczesnym i odległym - doświadczenia własne Abstract   PDF (polish)
Anna Obersztyn, Anna Baranowska, Jarosław Rycaj, Ireneusz Haponiuk, Beata Banaszak, Katarzyna Kocyba-Matyja i Małgorzata Szkutnik
Vol 8, No 3 (2001) Zmienniość rytmu zatokowego u pacjentki z bólami w klatce piersiowej, czynnościowym blokiem lewej odnogi pęczka Hisa i prawidłowym angiogramem tętnic wieńcowych Abstract   PDF (polish)
Zbigniew Orzałkiewicz, Gwidon Polak, Romuald Przybył, Zofia Grąbczewska, Grzegorz Grzesiak, Edmund Nartowicz
Vol 12, No 10 (2005) Zmienność dobowa dyspersji QT u pacjentów z chorobą wieńcową Abstract   PDF (polish)
Leszek Markuszewski i Andrzej Bissinger
Vol 5, No 1 (2010) Zmienność dobowa w układzie hemostazy Abstract   PDF (polish)
Agata Marciniak, Grzegorz Grześk, Marek Koziński, Elżbieta Grześk, Jacek Kubica
Vol 8, No 2 (2001) Zmienność elektrokardiograficznych cech bliźniąt monozygotycznych w zależności od płci, wieku i czynników środowiskowych Abstract   PDF (polish)
Maciej Lewandowski, Robert Kaliszczak, Edyta Płońska, Andrzej Wojtarowicz, Danuta Drechsler i Andrzej Krzystolik
Vol 6, No 1 (1999) Zmienność morfologii wektora elektrokardiogramu. Analiza z cyklu na cykl Abstract   PDF (polish)
Piotr Rozentryt, Jacek Łęski, Norbert Henzel, Grzegorz Raczak, Marian Zembala, Lech Poloński
Vol 3, No 4 (1996) Zmienność odstępu Q-T w czasie wysiłku u chorych leczonych stymulacją serca typu VVI Abstract
Barbara Małecka, Jacek Lelakowski, Jacek Szczepkowski, Ludwik Sędziwy
Vol 12, No 5 (2005) Zmienność rytmu serca a polimorfizm I/D genu konwertazy angiotensyny u chorych z niewydolnością serca Abstract   PDF (polish)
Ewa Straburzyńska-Migaj, Romuald Ochotny, Ewa Chmara, Anna Jabłecka, Anna Straburzyńska-Lupa i Andrzej Cieśliński
Vol 10, No 4 (2003) Zmienność rytmu serca u chorych z kardiologicznym zespołem X Abstract   PDF (polish)
Agata Furgała, Władysława Kolasińska-Kloch, Małgorzata Kloch, Janusz Laskiewicz, Piotr J. Thor
Vol 12, No 3 (2005) Zmienność rytmu serca u pacjentów ze stabilną dławicą piersiową. Nowe parametry w dziedzinie czasu Abstract   PDF (polish)
Katarzyna Pawlak-Buś, Marianna Kołodziejczyk-Feliksik, Lucyna Kramer, Elżbieta Nikisch, Jerzy Moczko i Tomasz Siminiak
Vol 10, No 2 (2003) Zmienność rytmu serca u zdrowych dzieci Abstract   PDF (polish)
Joanna Rękawek, Maria Miszczak-Knecht, Wanda Kawalec i Jan Mielniczuk
Vol 6, No 1 (1999) Zmienność rytmu serca w zależności od funkcji skurczowej lewej komory serca u osób leczonych angioplastyką wieńcową Abstract   PDF (polish)
Maria Olszowska, Tadeusz Przewłocki, Piotr Podolec, Ewa Sędziwy, Zbigniew Wojtasik, Wiesława Tracz
Vol 10, No 6 (2003) Zmienność rytmu zatokowego - interpretacja patofizjologiczna i metodologia pomiarów Details   PDF (polish)
Katarzyna Pawlak-Buś, Marianna Kołodziejczyk-Feliksik, Piotr Czerwiński-Mazur, Jerzy Moczko, Lucyna Kramer, Elżbieta Nikisch i Tomasz Siminiak
Vol 8, No 3 (2001) Zmienność rytmu zatokowego i skorygowany odstęp QT podczas epizodów niedokrwienia mięśnia sercowego Abstract   PDF (polish)
Wojciech Wróbel, Piotr Wróbel
Vol 8, No 2 (2001) Zmienność rytmu zatokowego jako potencjalny czynnik rokowniczy w kardiomiopatii rozstrzeniowej Details   PDF (polish)
Maciej Karcz i Witold Rużyłło
Vol 3, No 4 (1996) Zmienność rytmu zatokowego u chorych z niewydolnością krążenia Details
Piotr Ponikowski, Waldemar Banasiak, Andrew J.S. Coats, Krzysztof Wrabec
Vol 11, No 1 (2004) Zmienność rytmu zatokowego u dzieci z wybranymi wrodzonymi wadami serca Abstract   PDF (polish)
Wioletta Kucharska, Ewa Masłowska, Elżbieta Wójcik, Marek Wasicionek i Edyta Gronowicz
Vol 6, No 3 (1999) Zmienność rytmu zatokowego u dzieci zdrowych - doniesienie wstępne Abstract
Joanna Rękawek, Maria Miszczak-Knecht, Katarzyna Bieganowska, Anna Turska-Kmieć. Wanda Kawalec, Krystyna Kubicka
Vol 8, No 2 (2001) Zmienność rytmu zatokowego w chorobie niedokrwiennej serca Abstract   PDF (polish)
Hanna Wachowiak-Baszyńska i Romuald Ochotny
Vol 8, No 3 (2001) Zmienność rytmu zatokowego w chorobie niedokrwiennej serca. Część II: Parametry zmienności rytmu zatokowego a przebyty zawał serca i obecność istotnych zmian miażdzycowych w tętnicach wieńcowych u osób ze stabilną chorobą niedokrwienną serca Abstract   PDF (polish)
Hanna Wąchowiak-Baszyńska, Romuald Ochotny
Vol 8, No 4 (2001) Zmienność rytmu zatokowego w chorobie niedokrwiennej serca Część III: Parametry zmienności rytmu zatokowego a funkcja lewej komory i zaawansowanie zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych u pacjentów ze stabilną chorobą niedokrwienną serca Abstract   PDF (polish)
Hanna Wachowiak-Baszyńska i Romuald Ochotny
2351 - 2375 of 2421 Items <<   <   90 91 92 93 94 95 96 97   >   >> 

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl