open access

Vol 3, No 1 (2008)
Case report
Published online: 2007-12-20
Get Citation

Zabieg ablacji prądem o wysokiej częstotliwości u dziecka z zespołem Wolffa-Parkinsona-White’a oraz wrodzonym skorygowanym przełożeniem wielkich pni tętniczych

Tchavdar N. Shalganov, Tosho L. Balabanski i Stoian D. Lazarov
Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(1):50-54.

open access

Vol 3, No 1 (2008)
Case Reports
Published online: 2007-12-20

Abstract

W niniejszej pracy przedstawiono przypadek kliniczny 5-letniego chłopca chorującego na zespół Wolffa-Parkinsona-White’a, który dotychczas przeszedł trzy paliatywne operacje kardiochirurgiczne z powodu wrodzonego skorygowanego przełożenia wielkich pni tętniczych, otworu w przegrodzie międzykomorowej oraz niepełnej atrezji pnia płucnego. Wykonano ablację prądem o wysokiej częstotliwości drogi dodatkowej zlokalizowanej w poprzek pierścienia systemowej zastawki przedsionkowo-komorowej. Zabieg przebiegał bez powikłań i zakończył się sukcesem. Czas wykonania zabiegu przyspieszono ze względu na zaplanowany kolejny kardiochirurgiczny zabieg paliatywny, który wykluczyłby dożylny dostęp do jam mięśnia sercowego. Opis tego przypadku podnosi ważną kwestię precyzyjnego określenia czasu wykonania zabiegu ablacyjnego u takich chorych oraz ukazuje fakt, że zabieg kardiochirurgiczny sam w sobie może ułatwić zabieg ablacyjny. (Folia Cardiologica Excerpta 2008; 3: 50-54)

Abstract

W niniejszej pracy przedstawiono przypadek kliniczny 5-letniego chłopca chorującego na zespół Wolffa-Parkinsona-White’a, który dotychczas przeszedł trzy paliatywne operacje kardiochirurgiczne z powodu wrodzonego skorygowanego przełożenia wielkich pni tętniczych, otworu w przegrodzie międzykomorowej oraz niepełnej atrezji pnia płucnego. Wykonano ablację prądem o wysokiej częstotliwości drogi dodatkowej zlokalizowanej w poprzek pierścienia systemowej zastawki przedsionkowo-komorowej. Zabieg przebiegał bez powikłań i zakończył się sukcesem. Czas wykonania zabiegu przyspieszono ze względu na zaplanowany kolejny kardiochirurgiczny zabieg paliatywny, który wykluczyłby dożylny dostęp do jam mięśnia sercowego. Opis tego przypadku podnosi ważną kwestię precyzyjnego określenia czasu wykonania zabiegu ablacyjnego u takich chorych oraz ukazuje fakt, że zabieg kardiochirurgiczny sam w sobie może ułatwić zabieg ablacyjny. (Folia Cardiologica Excerpta 2008; 3: 50-54)
Get Citation

Keywords

wrodzona wada serca; preekscytacja komorowa; ortodromowy częstoskurcz przedsionkowo-komorowy w mechanizmie reentry; zabieg ablacji prądem o wysokiej częstotliwości

About this article
Title

Zabieg ablacji prądem o wysokiej częstotliwości u dziecka z zespołem Wolffa-Parkinsona-White’a oraz wrodzonym skorygowanym przełożeniem wielkich pni tętniczych

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 3, No 1 (2008)

Article type

Case report

Pages

50-54

Published online

2007-12-20

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(1):50-54.

Keywords

wrodzona wada serca
preekscytacja komorowa
ortodromowy częstoskurcz przedsionkowo-komorowy w mechanizmie reentry
zabieg ablacji prądem o wysokiej częstotliwości

Authors

Tchavdar N. Shalganov
Tosho L. Balabanski i Stoian D. Lazarov

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl