Vol 3, No 1 (2008)

Date published: 2007-12-20

Table of Contents

open access

Review Papers

Jak leczyć pacjentów ze stenozą aortalną?

Ewa Orłowska-Baranowska

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(1):13-20.

Zespół Brugadów - od rozpoznania do leczenia

Aneta Kucharczyk-Foltyn, Maria Śnieżek-Maciejewska, Maciej Dymek, Jerzy Sadowski i Marianna Janion

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(1):21-28.
Case Reports

Utraty przytomności spowodowane częstoskurczem z wąskimi zespołami QRS. Czy istnieje jeszcze miejsce dla farmakoterapii w leczeniu częstoskurczu „nadkomorowego”?

Edward Koźluk, Piotr Lodziński, Marek Kiliszek, Aleksandra Winkler, Agnieszka Piątkowska i Grzegorz Opolski

Case report

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(1):40-54.

Rytm zatokowo-komorowy oraz następcze uniesienie odcinka ST u pacjenta z ketonową kwasicą cukrzycową

Ersan Tatli, Armagan Altun i Mustafa Yilmaztepe

Case report

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(1):46-49.
Prace badawcze

Bezpieczeństwo stosowania biwalirudyny podczas elektywnych przezskórnych interwencji wieńcowych u pacjentów po przeszczepie serca

Raed A. Aqel, Fadi G. Hage, Gilbert J. Zoghbi, Jose A. Tallaj, Vijay K. Misra i Robert C. Bourge

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(1):29-34.

Wpływ przedoperacyjnego stosowania kwasu acetylosalicylowego na występowanie krwawienia pooperacyjnego i okołooperacyjnego zawału serca u osób poddawanych pomostowaniu aortalno-wieńcowemu

Mohammad Hassan Ghaffarinejad, Amir Farjam Fazelifar, Shahram Mohajer Shirvani, Esmaeel Asdaghpoor, Farzad Fazeli, Hamid Reza Bonakdar i Freidoun Noohi

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(1):35-39.
Artykuł redakcyjny

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl