Vol 1, No 6 (2006)

Date published: 2006-10-06

Table of Contents

open access

Original Papers

Zaburzenia ciśnienia tętniczego i parametrów spektralnej analizy zmienności rytmu serca w odpowiedzi na pionizację u chorych na cukrzycę typu 1

Leszek Markuszewski, Jan Ruxer, Dariusz Michałkiewicz i Andrzej Bissinger

Original paper

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(6):305-311.

Przewidywanie funkcji lewej komory u chorych po ostrym zawale serca leczonych inwazyjnie

Iwona Świątkiewicz, Arkadiusz Grubecki, Tomasz Białoszyński, Tomasz Fabiszak, Marek Koziński, Marek Woźnicki, Anna Król, Adam Sukiennik, Maria Bogdan, Ryszard Dobosiewicz, Wacław Kochman, Maciej Chojnicki, Grzegorz Grześk, Władysław Sinkiewicz i Jacek Kubica

Original paper

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(6):312-327.

Zastosowanie echokardiografii endokawitarnej podczas ablacji podłoża migotania przedsionków

Piotr Urbanek, Łukasz Szumowski, Marek Konka, Paweł Derejko, Roman Kępski, Robert Bodalski, Ewa Szufladowicz i Franciszek Walczak

Original paper

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(6):328-332.

Wartość wstępnego elektrokardiogramu w ocenie obszaru ostrego niedokrwienia w zawale ściany przedniej serca

Małgorzata Czechowska, Zdzisława Kornacewicz-Jach, Jarosław Gorący, Krzysztof Przybycień, Joanna Zielonka, Maciej Lewandowski, Andrzej Wojtarowicz i Irmina Kossuth

Original paper

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(6):333-341.
Review Papers

Helicobacter pylori a choroba wieńcowa - związek przyczynowy czy przypadek?

Zofia Grąbczewska i Jacek Kubica

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(6):293-296.

Jak oceniać wrażliwość odruchu z baroreceptorów tętniczych

Maria Teresa La Rovere i Grzegorz Raczak

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(6):297-304.
Case Reports

Podwójne pęknięcie serca w przebiegu zawału

Marek Moga

Case report

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(6):343-346.
Sprawozdanie
Diagnostyka obrazowa w kardiologii

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl