Vol 2, No 3 (1995)

Date published: 2000-03-06

Table of Contents

open access

Original Papers

Dobowa zmienność rytmu serca u chorych z nietrwałym częstskurczem komorowym

Andrzej Dąbrowski, Ryszard Piotrowicz

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 1995;2(3).

Ocena elektrofizjologicznych właściwości przedsionka u chorych z wypadaniem płatka zastawki mitralnej przy użyciu uśrednionego sygnału przedsionkowego i stymulacji przezprzełykowej

Waldemar Banasiak, Iwona Pająk, Piotr Ponikowski, Wiesław Łacheta, Krzysztof Więch, Artur Fuglewicz, Włodzimierz Molenda, Jerzy Góral, Czesław Telichowski

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 1995;2(3).

Przydatność przezprzełykowej stymulacji lewego przedsionka serca dla oceny zagrożenia napadowym migotaniem i trzepotaniem przedsionków

Grzegorz Raczak, Grażyna Świątecka, Jacek Kubica

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 1995;2(3).
Review Papers

Technika uśredniania załamka P elektrokardiogramu w ocenie niestabilności elektrycznej przedsionków

Grzegorz Opolski, Piotr Ścisło

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 1995;2(3).

Hemodynamiczne następstwa stymulacji prawej komory serca

Andrzej Kutarski

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 1995;2(3).

Atrial Fibrillation: a treatable disease?

Andrzej Lubiński

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 1995;2(3).
Case Reports

Potencjał aktywości ujścia komorowego powolnego szlaku przedsionkowo-pęczkowego wskaźnikiem wyboru miejsca skutecznej ablacji prądem o częstotliwości radiowej-opis przypadku

Franciszek Walczak, Zbigniew Jedynak, Hanna Rembelska, Ewa Szufladowicz, Ewa Łastowiecka, Edward Koźluk, Łukasz Szumowski

Case report

Folia Cardiologica Excerpta 1995;2(3).
Sprawozdanie

7th European Symposium on Cardiac Pacing, Istambuł, 4-7.06.1995 r.

Ewa Lewicka-Nowak, Justyna Staniewicz, Ilona Stasiewska-Romanowska

Folia Cardiologica Excerpta 1995;2(3).
Elektrokardiogramy, elektrogramy

Zaburzenia sterowania we wszczepialnych kardiowerterach-defibrylatorach

Andrzej Lubiński

Folia Cardiologica Excerpta 1995;2(3).

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl