Vol 8, Supp. A (2001)

Date published: 2001-06-13

Table of Contents

open access

Review Papers

Wstęp

Rafał Baranowski, Franciszek Walczak

Review paper

Czego oczekuję od 24-godzinnego EKG u pacjenta z wszczepionym stymulatorem serca?

ranciszek Walczak, Roman Kępski, Edward Koźluk i Rafał Baranowski

Review paper

Zaburzenia stymulacji w codziennej praktyce pracowni 24 h monitorowania EKG — ocena częstości, przykłady zapisów EKG

Rafał Baranowski, Roman Kępski, Magdalena Kumor, Łukasz Szumowski, dward Koźluk i Franciszek Walczak

Review paper

Rola monitorowania EKG przez telefon w diagnostyce zaburzeń czynności rozrusznika serca

Dariusz Wojciechowski, Marek Kowalewski i Violetta Tobijasiewicz

Review paper

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl