Vol 5, No 5 (2010)

Date published: 2010-12-31

Table of Contents

open access

Original Papers

Czy inhibitory konwertazy angiotensyny lub blokery receptora dla angiotensyny zapobiegają wystąpieniu cukrzycy? Metaanaliza

Mouaz Al-Mallah, Owais Khawaja, Mohamad Sinno, Opada Alzohaili, Abdul B. Abou Samra

Original paper

Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(5):247-256.

Komentarz

Krzysztof Strojek

Original paper

Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(5):257-257.

Czy rozruszniki są wiarygodnym źródłem informacji o komorowych zaburzeniach rytmu?

Magdalena Kumor, Rafał Baranowski, Edward Koźluk, Franciszek Walczak

Original paper

Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(5):258-265.

Wpływ stosowania milrinonu na wczesne wyniki leczenia pacjentów z dysfunkcją mięśnia sercowego poddawanych pomostowaniu aortalno-wieńcowemu: badanie kontrolowane z randomizacją

Mohammad Jebeli, Mohammad Ghazinoor, Mohammad Hussein Mandegar, Mohammad R. Rasouli, Payam Eghtesadi-Araghi, Hamindreza Goodarzynejad, Robadeh Mohammadzadeh, Ali Darehzereshki, Saied Dianat

Original paper

Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(5):266-272.

Komentarz

Ewa Kucewicz

Original paper

Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(5):273-273.
Young Cardiology

Ocena ryzyka wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych według SCORE w grupie osób aktywnych zawodowo

Michał Sobczyk, Kamil Baczewski, Katarzyna Golonka, Małgorzata Dec, Anna IwanOpieka merytoryczna: dr n. med. Mazur-Stążka

Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(5):315-319.
Review Papers

Zabieg przezskórnej naprawy niedomykalnej zastawki mitralnej za pomocą systemu MitraClip (Abbott)

Adam Sukiennik

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(5):274-282.

Komentarz

Andrzej Lekston, Zbigniew KalarusAndrzej Lekston, Zbigniew Kalarus

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(5):283-284.

Czynniki ryzyka rozwoju migotania przedsionków, nie zawsze ciężkiej i nie zawsze izolowanej choroby serca

Marcin Rosiak, Michał Dziuba, Michał Chudzik, Iwona Cygankiewicz, Karol Bartczak, Jarosław Drożdż, Jerzy Krzysztof Wranicz

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(5):285-291.

Ocena czynności śródbłonka naczyniowego - gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?

Karolina Obońska, Zofia Grąbczewska, Jacek Fisz

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(5):292-297.
Case Reports

Kardiomiopatia tako-tsubo - problem kliniczny

Małgorzata Rozwodowska, Aleksander Łukasiewicz, Adam Sukiennik, Iwona Świątkiewicz, Marcin Rychter, Jacek Kubica

Case report

Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(5):298-304.

Politerapia - optymalna odpowiedź na progresję tętniczego nadciśnienia płucnego, czyli "w drużynie siła"

Ilona Skoczylas, Alicja Nowowiejska-Wiewióra, Aleksandra Majsnerowska

Case report

Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(5):305-309.

Zespół Brugadów - tym razem do dwóch razy sztuka

Alicja Nowowiejska-Wiewióra, Bartosz Hudzik, Elżbieta Adamowicz-Czoch

Case report

Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(5):310-314.
Sprawozdanie

"Powikłania elektroterapii serca" - co nowego?
Konferencja w Zamku Ryn, 7-9 października 2010 roku

Andrzej Kutarski, Krzysztof Młynarczyk

Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(5):320-324.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

VM Media Group Sp. z o.o.Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

phone:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl