Browse Title Index
Issue Title
Vol 12, No 12 (2005) Zamknięcie perforacji wolnej ściany lewej komory zatyczką Amplatzer-Muscular VSD Occluder pod kontrolą wewnątrzsercowego badania echokardiograficznego i wideotorakoskopii Abstract   PDF (polish)
Małgorzata Pawelec-Wojtalik, Ludwig Karl von Segesser, Michał Wojtalik, Piergiorgio Tozzi, Rafał Surmacz i Dorota Bukowska
Vol 7, No 2 (2012) Zamknięcie tętniakowato poszerzonej przetoki tętniczo-żylnej naczyń wieńcowych z użyciem stentu powlekanego: opis przypadku i przegląd piśmiennictwa Abstract   PDF (polish)
Samad Ghaffari, Fariborz Akbarzadeh, Leili Pourafkari
Vol 3, No 3 (2008) Zapalenie mięśnia sercowego związane z zakażeniem Salmonella enteritiditis Abstract   PDF (polish)
Paweł Franczuk, Krzysztof Rewiuk i Tomasz Grodzicki
Vol 16, No 1 (2021) Zapalenie osierdzia czy mięśnia sercowego — problem wciąż aktualny Abstract   PDF (polish)
Jan W. Pęksa, Anna Malinowska-Karpiel, Marek Klocek, Marek Rajzer
Vol 4, No 2 (2009) Zapalenie wsierdzia w prawych jamach serca u pacjenta z rozrusznikiem/ /kardiowerterem-defibrylatorem serca - niedoceniony problem diagnostyczny i leczniczy Abstract   PDF (polish)
Barbara Małecka, Andrzej Kutarski, Andrzej Ząbek
Vol 11, No 2 (2004) Zapobieganie nawrotom omdleń wazowagalnych za pomocą podawanego dożylnie β-blokera - czy pomiary hemodynamiczne prognozują skuteczność terapii? Abstract   PDF (polish)
Grzegorz Gielerak, Karol Makowski, Sebastian Szmit, Przemysław Guzik, Jacek Gajek, Dariusz Kozłowski i Marian Cholewa
Vol 11, No 7 (2004) Zapobieganie nawrotom omdleń wazowagalnych za pomocą podawanego dożylnie β-blokera. Mechanizmy patofizjologiczne determinujące efektywność terapii Abstract   PDF (polish)
Grzegorz Gielerak, Przemysław Guzik, Karol Makowski, Dariusz Kozłowski, Jacek Gajek i Marian Cholewa
Vol 6, Supp. IV (1999) Zasady ochrony radiologicznej Details
Zespół
Vol 10, Supp. A (2003) Zasady opracowywania raportu Details
Redakcja FCE
Vol 10, Supp. A (2003) Zasady prawidłowego pomiaru ciśnienia tętniczego w gabinecie lekarskim Details
Redakcja FCE
Vol 3, No 8-9 (2008) Zasady stosowania metody korygowania amplitudy obniżenia odcinka ST względem częstości akcji serca podczas wysiłkowej próby elektrokardiograficznej Abstract   PDF (polish)
Paul Kligfield
Vol 8, Supp. B (2001) Zastawka lewa Details
Redakcja FCE
Vol 8, Supp. B (2001) Zastawka prawa Details
Redakcja FCE
Vol 10, No 5 (2003) Zastososowanie kardiowerterów-defibrylatorów z funkcją resynchronizującej stymulacji dwukomorowej u chorych z ciężką niewydolnością serca i złośliwymi komorowymi zaburzeniami rytmu Abstract   PDF (polish)
Maciej Sterliński, Ewa Lewicka-Nowak, Andrzej Przybylski, Andrzej Lubiński, Alicja Dąbrowska-Kugacka, Ilona Kowalik, Agnieszka Jankowska, Anna Faran, Maciej Kempa, Aleksander Maciąg, Mariusz Pytkowski, Hanna Szwed i Grażyna Świątecka
Vol 6, No 2 (1999) Zastosowania stałej stymulacji serca u progu nowego tysiąclecia Details   PDF (polish)
Andrzej Kutarski
Vol 9, No 2 (2002) Zastosowanie ablacyjnych elektrod chłodzonych (irrigated tip) - doniesienie wstępne Abstract   PDF (polish)
Oskar Kowalski, Zbigniew Kalarus, Janusz Prokopczuk, Radosław Lenarczyk, Teresa Zielińska, Adam Sokal i Patrycja Pruszkowska
Vol 3, No 1 (1996) Zastosowanie analizy zmienności rytmu zatokowego w ocenie wyników próby pionizacji u osób z nawracającymi omdleniami niewyjaśnionego pochodzenia Abstract
Mirosław Kowalski
Vol 13, No 1 (2006) Zastosowanie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych w przypadku nagłego zatrzymania krążenia Abstract   PDF (polish)
Aleksander Maciąg
Vol 3, No 2 (1996) Zastosowanie dożylnego wlewu izoproterenolu w próbie pionizacyjnej Abstract
Dariusz Wojciechowski, Piotr Sionek, Marek Kowalewski, Tomasz Bajena, Mariusz Pytkowski, Andrzej Witek, Mariusz Stopczyk
Vol 7, No 3 (2000) Zastosowanie dwujamowej stymulacji serca w leczeniu kardiomiopatii przerostowej zawężającej - korzystny wpływ ablacji łącza przedsionkowo-komorowego Abstract   PDF (polish)
Alicja Dąbrowska-Kugacka, Ewa Lewicka-Nowak, Anna Baczyńska, Grażyna Świątecka
Vol 8, Supp. C (2001) Zastosowanie echokardiograficznego testu dobutaminowego u pacjentów z mostkami mięśniowymi gałęzi międzykomorowej przedniej Details   PDF (polish)
Andrzej Gackowski, Jerzy Matysek, Edyta Płońska, Wiesława Piwowarska, Grzegorz Gajos i Krzysztof Żmudka
Vol 1, No 6 (2006) Zastosowanie echokardiografii endokawitarnej podczas ablacji podłoża migotania przedsionków Abstract   PDF (polish)
Piotr Urbanek, Łukasz Szumowski, Marek Konka, Paweł Derejko, Roman Kępski, Robert Bodalski, Ewa Szufladowicz i Franciszek Walczak
Vol 8, Supp. C (2001) Zastosowanie echokardiografii trójwymiarowej czasu rzeczywistego w echokardiograficznych badaniach obciążeniowych Details   PDF (polish)
Bohdan Firek
Vol 5, No 6 (2010) Zastosowanie echokardiografii w diagnostyce i terapii zatorowości sercowopochodnej — wybrane aspekty w świetle zaleceń Europejskiego Towarzystwa Echokardiograficznego Abstract   PDF (polish)
Iwona Świątkiewicz
Vol 8, No 1 (2001) Zastosowanie elektroencefalografii w diagnostyce omdleń wazowagalnych Abstract   PDF (polish)
Jarosław Jurowiecki, Dariusz Kozłowski, Janusz Jakitowicz, Edward Koźluk, Wojciech Krupa, Ewa Szufladowicz, Zbigniew Nowicki i Grażyna Świątecka
2276 - 2300 of 2421 Items <<   <   87 88 89 90 91 92 93 94 95 96   >   >> 

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl