Vol 11, No 12 (2004)

Date published: 2004-12-20

Table of Contents

open access

Original Papers

Wartość prognostyczna oceny przepływu metodą corrected TIMI Frame Count u chorych z przepływem TIMI 3 w tętnicy odpowiedzialnej za zawał po skutecznej pierwotnej interwencji wieńcowej

Aleksander Araszkiewicz, Maciej Lesiak, Stefan Grajek, Tatiana Mularek-Kubzdela i Andrzej Cieśliński

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(12):895-902.

Przygotowanie merytoryczne pacjentów kierowanych na zabieg koronarografii

Dominik Osman, Elżbieta Deptuła, Robert Olszewski, Maciej Zarębiński i Jerzy Adamus

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(12):921-927.

Wpływ przewlekłego leczenia statyną na podatność tętnic w samoistnym nadciśnieniu tętniczym

Małgorzata Kurpesa, Tomasz Rechciński, Ewa Trzos, Karina Wierzbowska i Maria Krzemińska-Pakuła

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(12):929-937.

Porównawcza ocena skuteczności klinicznej dwóch dawek czteroazotanu pentaerytrytylu* (100 mg i 30 mg) u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową

Zygmunt Sadowski, Marek Kośmicki, Hanna Szwed, Dariusz Wojciechowski, Marek Kowalewski, Iwona Korzeniowska-Kubacka, Ilona Kowalik i Ryszard Piotrowicz

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(12):939-951.

Bezpieczeństwo i przydatność kliniczna testów wysiłkowych u chorych z niewydolnością serca oraz wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem

Ewa Straburzyńska-Migaj, Artur Baszko, Romuald Ochotny i Andrzej Cieśliński

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(12):953-960.

Wskaźnik objętości blaszki — nowy parametr do oceny progresji/regresji miażdżycy w naczyniach wieńcowych

Aneta I. Gziut, Robert J. Gil, Tomasz Pawłowski, Adam Witkowski, Jacek Kubica i Francesco Prati

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(12):913-920.
Review Papers

Markery procesu zapalnego a niewydolność serca

Agnieszka Pawlak i Robert J. Gil

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(12):861-871.

Stymulacja resynchronizująca jako metoda leczenia pacjentów z zaawansowaną niewydolnością serca - kwalifikacja chorych i wybór miejsca stymulacji lewej komory

Anna Faran, Ewa Lewicka-Nowak, Alicja Dąbrowska-Kugacka, Andrzej Lubiński i Grażyna Świątecka

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(12):885-894.
Case Reports

Odległe obserwacje po zabiegu przezskórnego zamknięcia dużej przetoki wątrobowej u dziecka po operacji Fontana

Anna Baranowska, Jacek Białkowski, Małgorzata Szkutnik, Jan Głowacki, Jacek Kusa, Maria Żyła-Frycz, Janusz Skalski i Beata Banaszak

Case report

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(12):961-965.

Wszczepienie stentu do bifurkacji Multi-Link Frontier u pacjenta z istotnym zwężeniem pnia lewej tętnicy wieńcowej

Marcin Rychter, Jacek Kubica, Adam Sukiennik, Mirosław Jabłoński i Tomasz Białoszyński

Case report

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(12):967-971.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl