English Polski
Vol 17, No 1 (2022)
Case report
Published online: 2022-02-28

open access

Page views 2023
Article views/downloads 322
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Wykorzystanie ultrasonografii płuc podczas kardiologicznej oceny osoby aktywnej fizycznie po przebytym COVID-19

Maria Binkiewicz-Orluk1, Marcin Konopka, Agnieszka Jakubiak, Wojciech Król, Marek Kuch, Wojciech Braksator
Folia Cardiologica 2022;17(1):58-61.

Abstract

Zarówno trwająca pandemia wywołana SARS CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2), jak i zwiększająca się liczba ozdrowieńców po przebytej chorobie koronawirusowej 2019 (COVID-19, coronavirus disease 2019) stawia przed pracownikami ochrony zdrowia nowe wyzwania. Jednym z nich jest zaplanowanie oceny pacjentów po przebytym zakażeniu w celu bezpiecznego powrotu do aktywności zawodowej, fizycznej i społecznej oraz uniknięcia niezdiagnozowanych, potencjalnie zagrażających życiu powikłań. Istotnym elementem tej oceny jest dobór metod obrazowania ewolucji zmian śródmiąższowych płuc. Choć „złotym standardem” pozostaje badanie tomografii komputerowej klatki piersiowej wysokiej rozdzielczości, to zwiększa się zainteresowanie badaniem ultrasonograficznym płuc, które może stanowić jej wartościowe uzupełnienie i jest coraz chętniej wykonywane przy okazji badania echokardiograficznego. W publikacji zaprezentowano propozycję wykorzystania tej metody diagnostycznej u 34-letniego pacjenta, trenera sportowców na poziomie wyczynowym, po przebytym objawowym COVID-19, u którego istotne klinicznie zmiany śródmiąższowe wycofały się całkowicie w stosunkowo krótkim czasie.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file

References

  1. Madjid M, Safavi-Naeini P, Solomon SD, et al. Potential effects of coronaviruses on the cardiovascular system: a review. JAMA Cardiol. 2020; 5(7): 831–840.
  2. Phelan D, Kim JH, Chung EH. A game plan for the resumption of sport and exercise after coronavirus disease 2019 (COVID-19) infection. JAMA Cardiol. 2020; 5(10): 1085–1086.
  3. Chan KS, Zheng JP, Mok YW, et al. SARS: prognosis, outcome and sequelae. Respirology. 2003; 8 Suppl: S36–S40.
  4. Sonnweber T, Sahanic S, Pizzini A, et al. Cardiopulmonary recovery after COVID-19: an observational prospective multicentre trial. Eur Respir J. 2021; 57(4).
  5. Peixoto AO, Costa RM, Uzun R, et al. Applicability of lung ultrasound in COVID-19 diagnosis and evaluation of the disease progression: A systematic review. Pulmonology. 2021; 27(6): 529–562.
  6. Treanor L, Islam N, Ebrahimzadeh S, et al. The cochrane systematic review on thoracic imaging tests for the diagnosis of COVID-19. Radiology. 2021; 299(3): E289.