Vol 11, No 8 (2004)

Date published: 2004-07-28

Table of Contents

open access

Original Papers

Czułość i swoistość elektrokardiografii wysokiej rozdzielczości w identyfikacji pacjentów z napadowym migotaniem przedsionków

Paweł Krzysztof Franczuk i Tomasz Grodzicki

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(8):547-553.

Wyniki implantacji stentu do pnia lewej tętnicy wieńcowej u 70 pacjentów - ocena kliniczna

Joanna Wiśniewska-Szmyt, Jacek Kubica, Adam Sukiennik, Marek Radomski, Marek Panowicz, Marcin Rychter, Tomasz Białoszyński, Mirosław Jabłoński, Maria Bogdan, Grzegorz Grześk i Iwona Świątkiewicz

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(8):555-560.

Porównanie wyników pierwotnej angioplastyki wieńcowej z implantacją stentu i optymalnej pierwotnej angioplastyki wieńcowej bez stentu w grupie nieselekcjonowanych pacjentów z ostrym zawałem serca z województwa podlaskiego. Obserwacja roczna

Sławomir Dobrzycki, Przemysław Prokopczuk, Wacław Kochman, Konrad Nowak, Paweł Kralisz, Janusz Korecki, Kamil Gugała, Hanna Bachórzewska-Gajewska, Jerzy Żuk, Grzegorz Mężyński, Bogusław Poniatowski, Paweł Siwołowski i Włodzimierz J. Musiał

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(8):561-569.

Czy możemy przewidzieć korzystny wpływ elektrostymulacji na stabilizację rytmu u pacjentów z utrwalonym migotaniem przedsionków?

Michał Chudzik, Jerzy Krzysztof Wranicz, Katarzyna Piestrzeniewicz, Jan Henryk Goch i Włodzimierz Kargul

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(8):581-589.

Test pochyleniowy u osób w wieku podeszłym: zastosowanie, wyniki, bezpieczeństwo metody i implikacje terapeutyczne

Jacek Gajek, Dorota Zyśko, Grzegorz Gielerak, Małgorzata Wawrzynek i Walentyna Mazurek

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(8):591-598.

Jakość życia u pacjentów po korekcji operacyjnej ubytku przegrody międzyprzedsionkowej

Hanna Siudalska, Magdalena Lipczyńska, Kinga Leszczyńska, Monika Stepnowska, Monika Kowalska, Jacek Różański, Mariusz Kuśmierczyk, Jan Tylka i Piotr Hoffman

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(8):599-606.
Review Papers

Kryteria elektrokardiograficzne rozpoznawania rodzaju tętnicy odpowiedzialnej za zawał ściany dolnej

Violetta Jaskuła, Krzysztof Zaorski i Bogna Gabrylewicz

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(8):539-545.
Case Reports

Krytyczne zwężenie lewej tętnicy podobojczykowej przyczyną dolegliwości wiązanych z wadą aortalną

Przemysław Trzeciak, Jacek Piegza i Marcin Świerad

Case report

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(8):607-610.

Zespół podkradania wieńcowo-podobojczykowego u chorego po chirurgicznej rewaskularyzacji mięśnia sercowego z użyciem tętnicy piersiowej wewnętrznej

Tomasz Zapolski, Tomasz Jargiełło, Andrzej Wysokiński, Jarosław Wójcik, Jakub Drozd, Andrzej Madejczyk i Anna Drelich-Zbroja

Case report

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(8):611-617.

Podwyższenie progu stymulacji u chorego z implantowanym układem stymulującym AAI w przebiegu ogólnoustrojowego zakażenia

Katarzyna Kosmalska, Marcin Konarzewski, Andrzej Urbaniak i Paweł Miękus

Case report

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(8):619-623.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl