Vol 11, No 10 (2004)

Date published: 2004-10-26

Table of Contents

open access

Original Papers

Postępowanie u chorych z niewydolnością serca na podstawie wyników badań IMPROVEMENT i EUROHEART FAILURE STUDY. Metodyka, opis populacji, diagnostyka

Jerzy Korewicki, Michał Tendera i Andrzej Cieśliński

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(10):697-706.

Leczenie chorych w podeszłym wieku, z niewydolnością serca przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej

Tomasz M. Rywik, Jerzy Korewicki, Grażyna Broda, Przemysław Leszek, Mieczysław Kopacz i Stefan L. Rywik

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(10):707-718.

Leczenie restenozy w stencie za pomocą brachyterapii wewnątrzwieńcowej. Obserwacja 9-miesięczna 51 pacjentów

Małgorzata Pyda, Maciej Lesiak, Janusz Rzeźniczak, Jarosław Mańczak, Janusz Skowronek, Grzegorz Zwierzchowski, Marek Grygier, Stefan Grajek, Włodzimierz Skorupski, Przemysław Mitkowski, Marek Prech, Artur Baszko i Andrzej Cieśliński

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(10):727-732.

Selektyny E i P w osoczu krwi osób z chorobą niedokrwienną serca, operowanych w krążeniu pozaustrojowym

Danuta Rość, Wojciech Ogorzeja, Maria Kotschy, Maurycy Missima i Piotr Jurkowski

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(10):733-740.

Wyniki chirurgicznego leczenia tętniaka aorty wstępującej w zależności od wyboru techniki operacyjnej

Grzegorz J. Goryszewski, Jacek Różański, Eugeniusz Szpakowski, Zbigniew Juraszyński, Janusz Wilczyński i Andrzej Biederman

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(10):741-749.

Kliniczno-echokardiograficzna ocena niedomykalności zastawki trójdzielnej u pacjentów ze stałą stymulacją serca

Wojciech Krupa, Dariusz Kozłowski, Sebastian Tybura, Grażyna Świątecka, Grzegorz Raczak, Jacek Kubica i Sławomir Sielski

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(10):751-763.

Wpływ długotrwałego, intensywnego treningu fizycznego na czynność autonomicznego układu nerwowego u wyczynowych sportowców

Mariola Kobuszewska-Chwirot, Grzegorz Raczak, Antoni Toruński, Wojciech Ratkowski, Ludmiła Daniłowicz-Szymanowicz, Monika Figura-Chmielewska, Małgorzata Szwoch, Jacek Kubica, Karolina Ambroch-Dorniak i Grażyna Świątecka

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(10):765-770.
Case Reports

Nieprawidłowe odejście prawej tętnicy podobojczykowej od tętnicy płucnej

Małgorzata Pawelec-Wojtalik, Elżbieta Kukawczyńska, Michał Wojtalik i Krzysztof Wronecki

Case report

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(10):771-774.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl