Vol 8, Supp. D (2001)

Date published: 2001-08-22

Table of Contents

open access

Review Papers

Wpływ hormonalnej terapii zastępczej lub terapii statyną na poziom nadtlenków lipidowych osocza, podatność na oksydację i fenotyp lipoprotein o niskiej gęstości

Jadwiga Hartwich, Ibeth Guevara, Anna Gruca, Renata Jopek, Marcin Motyka, Tomasz Milewicz, Józef Krzysieki i Aldona Dembińska-Kieć

Review paper

Przebieg ciąży u chorych z wadami serca

Agata Leśniak, Wiesława Tracz, Piotr Podolec, Mieczysław Pasowicz i Magdalena Kostkiewicz

Review paper

Pierwotna prewencja nadciśnienia tętniczego u kobiet

Piotr Jankowski, Kalina Kawecka-Jaszcz i Marek Jastrzębski

Review paper

Odmienność przebudowy nadciśnieniowej u kobiet

Andrzej Szyszka, Andrzej Cieśliński, Michał Waśniewski, Ewa Straburzyńska-Migaj, Edyta Płońska, Lech Paluszkiewicz i Artur Baszko

Review paper

Elektrokardiograficzny test wysiłkowy, echokardiograficzna próba z dobutaminą oraz scyntygrafia perfuzyjna Tc99mSPECT w rozpoznawaniu choroby wieńcowej u kobiet

Anna Nowicka, Michał Wierzchowiecki, Katarzyna Szymanowska, Marek Michalski, Stefan Ożegowski, Andrzej Sieńko, Ireneusz Jedliński i Jerzy Sowiński

Review paper

Ujemna echokardiograficzna próba dobutaminowa u kobiet jako wyznacznik niskiego ryzyka choroby wieńcowej

Elżbieta Krzymińska, Edyta Płońska, Hanna Szwed, Zbigniew Gąsior, Jarosław Drożdż, Andrzej Szyszka, Jacek Flasiński, Andrzej Sieńko, Michał Sas, Marek Demczuk, Andrzej Kleinrok i Andrzej Gackowski

Review paper

Wtórna prewencja choroby niedokrwiennej serca u kobiet. Krakowski Program Wtórnej Prewencji Choroby Niedokrwiennej Serca

Kalina Kawecka-Jaszcz, Piotr Jankowski, Andrzej Pająk, Grzegorz Bilo, Leszek Bryniarski, Danuta Czarnecka, Jacek S. Dubiel, Dariusz Dudek, Janusz Maciejewicz, Ewa Mirek-Bryniarska, Wiesław Piotrowski, Wanda Śmielak-Korombel i Wiesława Tracz

Review paper

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl