Vol 3, No 4 (2008)

Date published: 2008-06-03

Table of Contents

open access

Review Papers

Czy wiek wpływa na rokowanie pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi?

Piotr Buchta, Mariusz Gąsior, Małgorzata Kocot-Styn i Lech Poloński

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(4):170-179.

Znaczenie biomarkerów sercowych w stratyfikacji ryzyka w ostrej zatorowości płucnej

Małgorzata Mikulewicz i Jerzy Lewczuk

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(4):180-183.

Wariant wczesnej repolaryzacji: aspekty epidemiologiczne, mechanizm powstawania oraz diagnostyka różnicowa

Andrés Ricardo Pérez Riera, Augusto Hiroshi Uchida, Edgardo Schapachnik, Sérgio Dubner, Li Zhang, Celso Ferreira Filho i Celso Ferreira

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(4):184-198.
Case Reports

Nieoperacyjne odtworzenie ciągłości funkcjonalnie przerwanego łuku aorty za pomocą stentu

Jacek Kusa, Małgorzata Szkutnik i Jacek Białkowski

Case report

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(4):215-219.

Częstoskurcze typu torsade de pointes wywołane moksyfloksacyną

Saadia Sherazi, Michael DiSalle, James P. Daubert i Abrar H. Shah

Case report

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(4):220-223.
Historia kardiologii

Eliot Corday (1913–1999): tytan kardiologii o ludzkim sercu

Shlomo Stern

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(4):224-225.
Prace badawcze

Wybrane czynniki demograficzno-społeczne a skuteczność edukacji zdrowotnej prowadzonej na podstawie broszur edukacyjnych u osób z ostrym zawałem serca

Aldona Kubica, Aleksandra Jurek, Ewa Olejarczyk, Przemysław Magielski, Aleksander Araszkiewicz, Joanna Dąbrowska, Dominika Budzbon, Arkadiusz Michalski, Joanna Wiśniewska-Szmyt, Tamara Sukiennik, Ewa Zabielska, Anna Król, Marek Koziński, Ryszard Dobosiewicz, Władysław Sinkiewicz, Zofia Grąbczewska, Adam Sukiennik i Jacek Kubica

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(4):199-207.

Czynniki predykcyjne reperfuzji miokardium u osób z ostrym zawałem przedniej ściany serca

Maria Olszowska, Wiesława Tracz, Magdalena Kostkiewicz i Piotr Podolec

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(4):208-214.
Artykuł redakcyjny

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl