open access

Vol 3, No 4 (2008)
Prace badawcze
Published online: 2008-06-03
Get Citation

Wybrane czynniki demograficzno-społeczne a skuteczność edukacji zdrowotnej prowadzonej na podstawie broszur edukacyjnych u osób z ostrym zawałem serca

Aldona Kubica, Aleksandra Jurek, Ewa Olejarczyk, Przemysław Magielski, Aleksander Araszkiewicz, Joanna Dąbrowska, Dominika Budzbon, Arkadiusz Michalski, Joanna Wiśniewska-Szmyt, Tamara Sukiennik, Ewa Zabielska, Anna Król, Marek Koziński, Ryszard Dobosiewicz, Władysław Sinkiewicz, Zofia Grąbczewska, Adam Sukiennik i Jacek Kubica
Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(4):199-207.

open access

Vol 3, No 4 (2008)
Prace badawcze
Published online: 2008-06-03

Abstract

Wstęp: Celem pracy była ocena wpływu wybranych czynników demograficzno-społecznych na skuteczność edukacji zdrowotnej prowadzonej na podstawie broszur edukacyjnych u osób z ostrym zawałem serca.
Metody: Badaną grupę stanowiło 146 pacjentów leczonych metodą angioplastyki wieńcowej z powodu ostrego zawału serca. Badanie przeprowadzono na podstawie kwestionariusza obejmującego pytania oceniające wiedzę dotyczącą choroby wieńcowej. Ten sam kwestionariusz wypełniano w drugiej oraz w ostatniej dobie hospitalizacji. Odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w kwestionariuszu znajdowały się w broszurze, którą chory otrzymywał w drugiej dobie po wypełnieniu kwestionariusza.
Wyniki: Zastosowanie prostego narzędzia edukacyjnego, jakim jest broszura, przyniosło wymierne, chociaż ograniczone efekty, u osób hospitalizowanych z powodu zawału serca. Młodszy wiek, wyższy poziom wykształcenia, praca zawodowa i zamieszkiwanie w dużym mieście były czynnikami zwiększającymi skuteczność edukacji zdrowotnej prowadzonej na podstawie broszury. Natomiast płeć badanych nie wpływała wyraźnie na wiedzę pacjentów na początku hospitalizacji ani na skuteczność interwencji edukacyjnej.
Wnioski: Uwarunkowania społeczne i wiek pacjentów z ostrym zawałem serca mają istotny wpływ na skuteczność edukacji zdrowotnej prowadzonej w tej grupie chorych.

Abstract

Wstęp: Celem pracy była ocena wpływu wybranych czynników demograficzno-społecznych na skuteczność edukacji zdrowotnej prowadzonej na podstawie broszur edukacyjnych u osób z ostrym zawałem serca.
Metody: Badaną grupę stanowiło 146 pacjentów leczonych metodą angioplastyki wieńcowej z powodu ostrego zawału serca. Badanie przeprowadzono na podstawie kwestionariusza obejmującego pytania oceniające wiedzę dotyczącą choroby wieńcowej. Ten sam kwestionariusz wypełniano w drugiej oraz w ostatniej dobie hospitalizacji. Odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w kwestionariuszu znajdowały się w broszurze, którą chory otrzymywał w drugiej dobie po wypełnieniu kwestionariusza.
Wyniki: Zastosowanie prostego narzędzia edukacyjnego, jakim jest broszura, przyniosło wymierne, chociaż ograniczone efekty, u osób hospitalizowanych z powodu zawału serca. Młodszy wiek, wyższy poziom wykształcenia, praca zawodowa i zamieszkiwanie w dużym mieście były czynnikami zwiększającymi skuteczność edukacji zdrowotnej prowadzonej na podstawie broszury. Natomiast płeć badanych nie wpływała wyraźnie na wiedzę pacjentów na początku hospitalizacji ani na skuteczność interwencji edukacyjnej.
Wnioski: Uwarunkowania społeczne i wiek pacjentów z ostrym zawałem serca mają istotny wpływ na skuteczność edukacji zdrowotnej prowadzonej w tej grupie chorych.
Get Citation

Keywords

edukacja zdrowotna; broszury edukacyjne; czynniki demograficzno-społeczne; ostry zawał serca

About this article
Title

Wybrane czynniki demograficzno-społeczne a skuteczność edukacji zdrowotnej prowadzonej na podstawie broszur edukacyjnych u osób z ostrym zawałem serca

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 3, No 4 (2008)

Pages

199-207

Published online

2008-06-03

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(4):199-207.

Keywords

edukacja zdrowotna
broszury edukacyjne
czynniki demograficzno-społeczne
ostry zawał serca

Authors

Aldona Kubica
Aleksandra Jurek
Ewa Olejarczyk
Przemysław Magielski
Aleksander Araszkiewicz
Joanna Dąbrowska
Dominika Budzbon
Arkadiusz Michalski
Joanna Wiśniewska-Szmyt
Tamara Sukiennik
Ewa Zabielska
Anna Król
Marek Koziński
Ryszard Dobosiewicz
Władysław Sinkiewicz
Zofia Grąbczewska
Adam Sukiennik i Jacek Kubica

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl