Vol 4, No 3 (1997)

Date published: 2000-03-07

Table of Contents

open access

Original Papers

Kliniczne i ekonomiczne aspekty zespołu stymulatorowego

Charles Jazra

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 1997;4(3):169-175.

Adenozynotrójfosforan i werapamil w leczeniu napadowego częstoskurczu nadkomorowego u dzieci

Joanna Rękawek, Katarzyna Bieganowska

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 1997;4(3):176-184.

Znaczenie zaburzeń rytmu serca w etiologii omdleń wazowagalnych

Dariusz Kozłowski, Maciej Kempa, Justyna Staniewicz, Sławomir Sielski, Rafał Gałąska, Grzegorz Raczak, Grażyna Świątecka

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 1997;4(3):185-189.
Review Papers

Kryteria oceny zaburzeń rytmu u sportowców

F. Furlanello, A. Bertoldi, F. Fernando

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 1997;4(3):157-159.

Metoda rejestracji mapingu potencjałów serca z powierzchni klatki piersiowej - możliwości wykorzystania w praktyce klinicznej

Dariusz Kałka, Waldemar Banasiak, Józef Jagielski, Małgorzata Sobieszczańska

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 1997;4(3):161-168.

Wszczepienie przezżylnego układu stymulującego u chorej z dekstrokardią

Marek Grygier, Marek Prech, Franciszek Zerbe, Krystian Stanek, Stefan Grajek, Andrzej Cieśliński

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 1997;4(3):197-201.
Case Reports

Dystalny blok przedsionkowo-komorowy u pacjentki z wrodzonym zespołem wydłużonego QT - opis przypadku

Andrzej Lubiński, Ewa Lewicka-Nowak, Ilona Romanowska, Maciej Kempa, Zygfryd Reszke, Danuta Podjacka, Grażyna Świątecka

Case report

Folia Cardiologica Excerpta 1997;4(3):190-196.
Konferencje

Wspomnienie o doktorze Wojciechu Kozłowskim

Folia Cardiologica Excerpta 1997;4(3):229-230.
Sprawozdanie

Sprawozdania z VIII Kongresu Sekcji Elektrostymulacji i Zaburzeń Rytmu Serca Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, 8-11.06.1997, Ateny, Grecja

Grecja Paweł Dąbrowski, Andrzej Kleinrok, Andrzej Stanke

Folia Cardiologica Excerpta 1997;4(3):202-203.

Leczenie komorowych zaburzeń rytmu serca - nowe duże próby kliniczne

Maria Trusz-Gluza

Folia Cardiologica Excerpta 1997;4(3):209-210.
Elektrokardiogramy, elektrogramy

Sterowanie potencjałami mięśni szkieletowych w stymulatorach dwujamowych.

Dariusz Zacharek

Folia Cardiologica Excerpta 1997;4(3):211-218.
Przegląd książek

Signal averaged electrocardiography: concepts, methods and applications

Andrzej Lubiński

Folia Cardiologica Excerpta 1997;4(3):219-220.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl