Browse Title Index
Issue Title
Vol 7, No 2 (2012) Znaczenie naprężeń ścinających i rola numerycznej mechaniki płynów w badaniach nad patomechanizmem miażdżycy Abstract   PDF (polish)
Jarosław Wasilewski, Tomasz Kiljański, Kryspin Mirota, Jan Głowacki
Vol 12, No 8 (2005) Znaczenie nieprawidłowej czynności rozkurczowej lewej komory serca u członków rodziny pacjentów z rodzinną kardiomiopatią przerostową Abstract   PDF (polish)
Anna Wycisk, Jacek Chlebowczyk, Krystyna Kozakiewicz, Bogna Gabrylewicz i Michał Tendera
Vol 7, Supp. C (2000) Znaczenie optymalizacji wyników przeznaczyniowej rewaskularyzacji serca pod kontrolą ultrasonografii wewnątrznaczyniowej w zapobieganiu restenozie Details   PDF (polish)
Adam Sukiennik, Jacek Kubica, Robert Gil, Waldemar Dorniak, Jacek Legutko, Dariusz Dudek, Jacek S. Dubiel
Vol 7, No 4 (2012) Znaczenie polimorfizmów genów VKORC1 oraz CYP2C9 dla leczenia przeciwzakrzepowego doustnymi pochodnymi kumaryny — przegląd doniesień Abstract   PDF (polish)
Tomasz Ciurus, Małgorzata Lelonek
Vol 11, No 9 (2004) Znaczenie pomiaru prędkości ruchu pierścienia mitralnego za pomocą tkankowej echokardiografii dopplerowskiej w monitorowaniu czynności serca po zabiegach kardiochirurgicznych Abstract   PDF (polish)
Robert Skalik, Anna Goździk, Wojciech Kustrzycki, Marta Obremska, Marek Pelczar, Waldemar Goździk, Ludmiła Borodulin-Nadzieja, Ireneusz Całkosiński i Rafał Poręba
Vol 6, No 1 (2011) Znaczenie prognostyczne obrazowania metodą kardiologicznego rezonansu magnetycznego: uaktualnienie informacji na 2010 rok Abstract   PDF (polish)
Vinzenz Hombach, Nico Merkle, Peter Bernhardt, Volker Rasche, Wolfgang Rottbauer
Vol 5, No 4 (2010) Znaczenie prognostyczne świeżo wykrytego migotania przedsionków u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym leczonych zachowawczo Abstract   PDF (polish)
Artur Dziewierz, Zbigniew Siudak, Tomasz Rakowski, Jacek Jąkała, Jacek S. Dubiel, Dariusz Dudek
Vol 7, No 1 (2012) Znaczenie rokownicze EKG u chorych dializowanych Abstract   PDF (polish)
Anna Tomaszuk-Kazberuk, Paulina Łopatowska, Elżbieta Młodawska, Jolanta Małyszko, Hanna Bachórzewska-Gajewska, Marcin Kożuch, Włodzimierz J. Musiał
Vol 9, No 6 (2002) Znaczenie rokownicze przemijającego bloku lewej odnogi pęczka Hisa występującego w trakcie próby wysiłkowej Abstract   PDF (polish)
Anna Libionka, Witold Libionka, Jadwiga Nessler i Wiesława Piwowarska
Vol 3, No 5 (2008) Znaczenie tkankowej echokardiografii doplerowskiej w diagnostyce niewydolności serca Abstract   PDF (polish)
Wojciech Gilewski, Iwona Świątkiewicz, Władysław Sinkiewicz, Jacek Kubica, Jan Błażejewski i Robert Bujak
Vol 4, No 1 (1997) Znaczenie układu tłumienia artefaktu impulsu stymulatora w cyfrowym rejestratorze EKG dla jakości zapisu nieinwazyjnego badania elektrofizjologicznego serca Abstract
Fryderyk Prochaczek, Paweł Gibiński, Jerzy Gałecka
Vol 4, No 3 (1997) Znaczenie zaburzeń rytmu serca w etiologii omdleń wazowagalnych Abstract
Dariusz Kozłowski, Maciej Kempa, Justyna Staniewicz, Sławomir Sielski, Rafał Gałąska, Grzegorz Raczak, Grażyna Świątecka
Vol 7, No 3 (2012) Znaczenie łożyskowego czynnika wzrostu w chorobie wieńcowej Abstract   PDF (polish)
Inga Piętka, Małgorzata Lelonek
Vol 4, No 5 (2009) Źródła wiedzy a skuteczność edukacji zdrowotnej u osób z ostrym zawałem serca Abstract   PDF (polish)
Aldona Kubica, Przemysław Magielski, Ewa Olejarczyk, Aleksandra Jurek, Rita Kowalczyk, Katarzyna Frygier, Dominika Budzbon, Joanna Szmyt, Marek Koziński, Ryszard Dobosiewicz, Iwona Świątkiewicz, Zofia Grąbczewska, Adam Sukiennik, Władysław Sinkiewicz, Aleksander Araszkiewicz
Vol 8, Supp. B (2001) Zwężenie drogi odpływu lewej komory Details   PDF (polish)
Redakcja FCE
Vol 8, Supp. B (2001) Zwężenie drogi odpływu prawej komory Details   PDF (polish)
Redakcja FCE
Vol 8, Supp. B (2001) Zwężenie drogi odpływu prawej komory współistniejące z ubytkiem przegrody międzykomorowej Details
Redakcja FCE
Vol 8, Supp. B (2001) Zwężenie izolowane Details
Redakcja FCE
Vol 3, No 10 (2008) Związek między amiodaronem, nowymi lekami przeciwarytmicznymi klasy III oraz innymi lekami a nabytym zespołem długiego QT Abstract   PDF (polish)
Andrés Ricardo Pérez Riera, Augusto Hiroshi Uchida, Celso Ferreira, Celso Ferreira Filho, Edgardo Schapachnik, Sergio Dubner, Li Zhang, Paulo Jorge Moffa
Vol 12, No 1 (2005) Związek między pniem głównym lewej tętnicy wieńcowej a proksymalnymi segmentami tętnicy międzykomorowej przedniej oraz tętnicy okalającej lewej - możliwości wykorzystania klinicznego Abstract   PDF (polish)
Robert J. Gil, Aneta I. Gziut i Francesco Prati
Vol 10, No 2 (2003) Związek między polimorfizmem insercyjno-delecyjnym genu enzymu konwertazy angiotensyny I i obecnością zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych u pacjentów ze zwężeniem zastawki aortalnej Abstract   PDF (polish)
Ewa Orłowska-Baranowska, Grzegorz Placha, Zbigniew Gaciong, Dariusz Zakrzewski, Rafał Baranowski, Maciej Grabowski, Andrzej Bieganowski, Witold Rużyłło i Irena Rawczyńska-Englert
Vol 10, No 6 (2003) Związek pomiędzy przerostem serca, aktywnością wegetatywną a dobowym profilem ciśnienia tętniczego w samoistnym nadciśnieniu tętniczym Abstract   PDF (polish)
Karol Makowski, Grzegorz Gielerak, Andrzej Skrobowski, Marian Cholewa, Elżbieta Kramarz, Andrzej Cwetsch, Grzegorz Kamiński i Dariusz Michałkiewicz
Vol 2, No 2 (2007) Złośliwe migotanie przedsionków w przebiegu zespołu Wolffa-Parkinsona-White'a Details   PDF (polish)
Serge S. Barold
Vol 15, No 6 (2020) ‘A blessing in disguise’: the severe course of perioperative takotsubo syndrome associated with favorable long-term outcome. Abstract   PDF
Konrad Stępień, Karol Nowak, Paweł Rostoff, Barbara Szlósarczyk, Adam Stępień, Jadwiga Nessler, Jarosław Zalewski
Vol 14, No 3 (2019) ‘Pharmacological distal protection’ with intragraft administration of diltiazem as pre-treatment during saphenous vein graft intervention Abstract   PDF
Santosh Kumar Sinha, Siddarth Samrat, Kumar Himanshu, Mahmodulla Razi
2376 - 2400 of 2403 Items <<   <   91 92 93 94 95 96 97   >   >> 

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl