Vol 4, No 4 (1997)

Date published: 2000-03-07

Table of Contents

open access

Original Papers

Skuteczność i tolerancja trimetazydyny jako leku wieńcowego u chorych z wysiłkową dusznicą bolesną w skojarzeniu z jednym lekiem przeciwdławicowym

Hanna Szwed, Robert Pachocki, Małgorzata Domżał-Bocheńska, Krzysztof Szymczak, Zbigniew Szydłowski, Andrzej Paradowski, Grzegorz Gajos, Grzegorz Kałuża, Irena Kulon, Anna Wątor-Brzezińska, Waldemar Elikowski, Maria Kuźniak

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 1997;4(4):237-247.

Zaburzenia repolaryzacji u chorych z wrodzonym zespołem wydłużonego QT: zwiększenie śródściennej dyspersji repolaryzacji

Andrzej Lubiński, Maciej Kempa, Ewa Lewicka-Nowak, Anna M. Baczyńska, Ilona Romanowska, Grzegorz Raczak, Grażyna Świątecka

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 1997;4(4):256-261.

Kontrowersje wokół stymulacji przedsionkowej typu AAI we własnych 9-letnich obserwacjach

Jacek Majewski, Jacek Lelakowski

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 1997;4(4):262-267.
Review Papers

Doświadczenie kliniczne dotyczące nowoczesnych wszczepialnych kardiowerterów-defibrylatorów (ICD) Berndt

Berndt Lüderitz, Werner Jung

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 1997;4(4):229-236.
Listy
Sprawozdanie

XVIII Kongres North American Society of Pacing and Electrophysiology 7-10.05.1997 r.

Andrzej Kutarski

Folia Cardiologica Excerpta 1997;4(4):268-270.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl