open access

Vol 7, No 1 (2012)
Review Papers
Published online: 2012-04-30
Get Citation

Zachowania zdrowotne w prewencji ryzyka sercowo-naczyniowego

Barbara Ślusarska
Folia Cardiologica Excerpta 2012;7(1):51-59.

open access

Vol 7, No 1 (2012)
Review Papers
Published online: 2012-04-30

Abstract

Choroby sercowo-naczyniowe (CVD) są dominującą przyczyną śmiertelności zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Skuteczna kontrola głównych czynników ryzyka miażdżycy oraz stosowanie narzędzi oceny globalnego ryzyka sercowo-naczyniowego to zadania ważne w obszarze kardiologii prewencyjnej, pozwalające na przejście w fazę ich aktywnego zarządzania. Strategia postępowania wobec czynników ryzyka wynikających z zachowania ludzkiego powinna jednak sięgać dalej i skupiać się na całości złożonych mechanizmów regulacyjnych osi „środowisko–człowiek–styl życia–zachowania zdrowotne–czynniki ryzyka–ryzyko sercowo-naczyniowe”. Celem pracy jest analiza znaczenia zachowań zdrowotnych w prewencji ryzyka sercowo-naczyniowego w kontekście osi regulacyjnej zachowania ludzkiego związanego ze stylem życia. Dane z piśmiennictwa wskazują na wieloczynnikowość i trójpoziomowość kształtowania się globalnego ryzyka sercowo-naczyniowego. Poziom podstawowy tworzą zachowania zdrowotne generowane stylem życia społeczno-kulturowego danej populacji.

Abstract

Choroby sercowo-naczyniowe (CVD) są dominującą przyczyną śmiertelności zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Skuteczna kontrola głównych czynników ryzyka miażdżycy oraz stosowanie narzędzi oceny globalnego ryzyka sercowo-naczyniowego to zadania ważne w obszarze kardiologii prewencyjnej, pozwalające na przejście w fazę ich aktywnego zarządzania. Strategia postępowania wobec czynników ryzyka wynikających z zachowania ludzkiego powinna jednak sięgać dalej i skupiać się na całości złożonych mechanizmów regulacyjnych osi „środowisko–człowiek–styl życia–zachowania zdrowotne–czynniki ryzyka–ryzyko sercowo-naczyniowe”. Celem pracy jest analiza znaczenia zachowań zdrowotnych w prewencji ryzyka sercowo-naczyniowego w kontekście osi regulacyjnej zachowania ludzkiego związanego ze stylem życia. Dane z piśmiennictwa wskazują na wieloczynnikowość i trójpoziomowość kształtowania się globalnego ryzyka sercowo-naczyniowego. Poziom podstawowy tworzą zachowania zdrowotne generowane stylem życia społeczno-kulturowego danej populacji.
Get Citation

Keywords

ryzyko sercowo-naczyniowe; zachowania zdrowotne; prewencja

About this article
Title

Zachowania zdrowotne w prewencji ryzyka sercowo-naczyniowego

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 7, No 1 (2012)

Pages

51-59

Published online

2012-04-30

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2012;7(1):51-59.

Keywords

ryzyko sercowo-naczyniowe
zachowania zdrowotne
prewencja

Authors

Barbara Ślusarska

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl