Vol 2, No 1 (1995)

Date published: 2000-03-06

Table of Contents

open access

Original Papers

Programowanie stymulatorów serca z adaptowaną częstotliwością Medronic-Acivitrax 8403

Jacek Kubica, Dorota Jackowiak, Andrzej Stanke, Sławomir Sielski, Grzegorz Raczak, Andrzej Lubiński, Grażyna Świątecka

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 1995;2(1):14-19.

Wpływ prowokowanego wysiłkiem niedokrwienia na występowanie późnych potencjalów komorowych u chorych na chorobę wieńcową

Waldemar Banasiak, Artur Fuglewicz, Jacek Żebrowski, Roman Dutkiewicz, Czesław Telichowski, Leszek Fudalej, Mirosław Pieróg, Krzysztof Więch, Irena Owczarek

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 1995;2(1):20-27.

Kardiografia impedancyjna: bloki przedsionkowo-komorowe serca

Janusz Siebert

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 1995;2(1):28-35.

Hemodynamika lewej komory serca u chorych z wszczepionym stymulatorem dwujamowym w czasie stymulacji sekwencyjnej DDD oraz prawokomorowej VVI.
Część I: Sekrecja przedsionkowego hormonu natriuretycznego (ANP) i cyklicznego guanozyno-monofosforanu (cGMP)

Włodzimierz Kargul, Zbigniew S. Herman, Bogusław Grzegorzewski, Zbigniew Gąsior, Eugeniusz Piłat, Leszek Giec

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 1995;2(1):36-42.

Hemodynamika lewj komory serca u chorych z wszczepionym stymulatorem dwujamowym w czasie stymulacji sekwencyjnej DDD oraz prawokomorowej VVI.
Część II: Wpływ obciążenia wysiłkiem fizycznym

Włodzimierz Kargul, Zbigniew S. Herman, Bogusław Grzegorzewski, Zbigniew Gąsior, Eugeniusz Piłat, Leszek Giec

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 1995;2(1):43-47.
Review Papers

Zespół stymulatorowy

Seymour Furman

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 1995;2(1):1-5.

Farmakologiczne i niefarmakologiczne metody leczenia częstoskurczu komorowego. Co wiemy o częstoskurczu komorowym w 1994 roku - część II

Maria Trusz-Gluza, Zbigniew Bednarkiewicz, Andrzej Krupienicz, Piotr Kułakowski, Andrzej Lubiński, Kazimierz Suwalski, Anna Wnuk-Wojnar

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 1995;2(1):6-13.

Przeznaczyniowa ablacja prądem o wysokiej częstotliwości

Andrzej Stanke

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 1995;2(1):50-52.

Kardiomiopatia przerostowa zawężająca. Wrodzony zespół wydłużonego QT

Ewa Lewicka-Nowak, Ilona Stasiewska-Romanowska

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 1995;2(1):55-58.

Co słychać w elektrofizjologii klinicznej?

Maria Trusz-Gluza

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 1995;2(1):53-54.
Sprawozdanie

Scandinavian Baltic Meeting on Cardiac Arrythmias. Stockholm, 9-11.10.1994

Franciszek Walczak

Folia Cardiologica Excerpta 1995;2(1):59-60.
Elektrokardiogramy, elektrogramy

Elektrokardiogramy, elektrogramy

Dariusz Zacharek

Folia Cardiologica Excerpta 1995;2(1):61-64.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl