Vol 3, No 2 (1996)

Date published: 2000-03-06

Table of Contents

open access

Original Papers

Zastosowanie dożylnego wlewu izoproterenolu w próbie pionizacyjnej

Dariusz Wojciechowski, Piotr Sionek, Marek Kowalewski, Tomasz Bajena, Mariusz Pytkowski, Andrzej Witek, Mariusz Stopczyk

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 1996;3(2):139-145.

Techniczne aspekty stałej stymulacji drogi odpływu prawej komory; porównanie ze stymulacją koniuszkową

Andrzej Kutarski, Krzysztof Poleszak, Jacek Baszak

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 1996;3(2):147-156.

Przezskórne usuwanie elektrod do stałej stymulacji serca

Marek Srzednicki, Andrzej Przybylski, Franciszek Majstrak, Alicja Kraska, Kazimierz Suwalski, Zygmunt Sadowski

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 1996;3(2):158-162.

Wszczepialny kardiowerter-defibrylator serca z elektrodą przezżylną. Doświadczenie własne

Grażyna Świątecka, Andrzej Lubiński, Rajmund Wilczek, Ewa Lewicka, Justyna Staniewicz, Jacek Kubica

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 1996;3(2):164-169.
Review Papers

Czas na akceptację przezskórnej stymulacji komór serca

Fryderyk Prochaczek

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 1996;3(2):97-107.

Miejsce przezprzełykowej stymulacji serca we współczesnej kardiologii

Grzegorz Raczak

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 1996;3(2):108-119.

Biofizyczne aspekty ablacji prądem stałym

Zbigniew Jedynak, Franciszek Walczak, Roman Kępski, Hanna Rembelska

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 1996;3(2):121-124.

Technika wykonywania testu pochyleniowego - doświadczenie własne

Grzegorz Gierelak

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 1996;3(2):125-128.

Naparstnica w napadowym/nawracającym migotaniu przedsionków - lek z wyboru czy złe przyzwyczajenie?

Elżbieta Krawczyk

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 1996;3(2):129-138.
Case Reports

Granica możliwości leczniczych u chorego z arytmią komorową

Maria Trusz-Gluza, Cezary Czerwiński, Włodzimierz Kargul, Tadeusz Zając, Krzysztof Szydło, Anna Maria Wnuk-Wojnar, Andrzej Jaklik, Krystian Wita, Andrzej Bochenek, Włodzimierz Morawski, Leszek Giec

Case report

Folia Cardiologica Excerpta 1996;3(2):171-177.

Częstoskurcz "nie kończącej się pętli"

Grzegorz Wiktor Kamiński, Andrzej Krupienicz, Dariusz Michałkiewicz, Jerzy Adamus, Marian Cholewa

Case report

Folia Cardiologica Excerpta 1996;3(2):178-180.
Konferencje
Sprawozdanie

Xth World Symposium on Cardiac Pacing and Electrophysiology, Buenos Aires 22-26.10.1995

Grażyna Świątecka

Folia Cardiologica Excerpta 1996;3(2):182-184.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl