Vol 3, No 3 (1996)

Date published: 2000-03-06

Table of Contents

open access

Original Papers

Problemy stymulacji czasowej i stałej u chorych po transplantacji serca

Wiesława Piwowarska, Jadwiga Nessler, Mirosław Garlicki, Ludwik Sędziwy, Jacek Szczepkowski, Kazimierz Haberka, Jerzy Matysek, Bohdan Nessler, Antoni Dziatkowiak

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 1996;3(3):241-249.

O zagrożeniu stymulacją komór w czasie przezprzełykowej stymulacji lewego przedsionka

Fryderyk Prochaczek, Iwona Surma, Jerzy Gałecka

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 1996;3(3):250-255.

Zastosowanie stymulacji przezprzełykowej i rejestracji uśrednionego sygnału przedsionkowego w rozpoznawaniu trzepotania przedsionków

Waldemar Banasiak, Elwira Metner, Artur Fuglewicz, Artur Telichowski, Jolanta Petruk-Kowalczyk, Piotr Ponikowski, Jacek Żebrowski, Mirosław Pieróg, Dariusz Kałka, Czesław Telichowski

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 1996;3(3):257-266.

Przydatność badań holterowskich w diagnostyce napadowego nawrotnego częstoskurczu nadkomorowego u dzieci

Joanna Rękawek, Katarzyna Bieganowska, Anna Turska-Kmieć, Agnieszka Kaszuba, Maria Miszczak-Knecht, Elżbieta Szymaniak, Krystyna Kubicka

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 1996;3(3):267-270.
Review Papers

Niewydolność węzła zatokowego po przeszczepie serca

Andrzej Kutarski

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 1996;3(3):219-228.

Zastosowanie stymulacji przezprzełykowej w napadowych arytmiach nadkomorowych

Jolanta Petruk-Kowalczyk, Waldemar Banasiak, Włodzimierz Molenda, Czesław Telichowski

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 1996;3(3):229-239.
Case Reports

Migotanie komór u chorego ze stymulatorem wywołane prawdopodobnie zadziałaniem bodźca ze stymulatora w okresie nadwrażliwości mięśnia komór

Marek Grygier, Franciszek Zerbe, Krystian Stanek, Stefan Grajek, Andrzej Cieśliński

Case report

Folia Cardiologica Excerpta 1996;3(3):271-277.
Listy

Listy do redakcji. Powikłania miejscowe związane z wprowadzeniem trzech elektrod wewnątrzsercowych z jednego nakłucia żyły udowej podczas badania elektrofizjologicznego

Andrzej Krupienicz, Robert Szczechowicz, Katarzyna Jacewicz, Jerzy Adamus, Piotr Borkowski

Folia Cardiologica Excerpta 1996;3(3):296-298.

Internet- w kardiologii, stymulacji serca i elektrofizjologii klinicznej

Piotr Kasztelowicz

Folia Cardiologica Excerpta 1996;3(3):299-300.
Sprawozdanie

International Workshop on Lipids in Cardiology, 11-13.04.1996, Dijon, Francja

Grażyna Świątecka

Folia Cardiologica Excerpta 1996;3(3):278-279.

10th International Congress - Cardiostim '96 19-22.06.1996, Nicea, Francja

Anna M. Baczyńska i Andrzej Lubiński

Folia Cardiologica Excerpta 1996;3(3):288-289.
Elektrokardiogramy, elektrogramy

Częstoskurcz stymulatorowy

Dariusz Zacharek

Folia Cardiologica Excerpta 1996;3(3):290-294.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl