Vol 4, No 5 (2009)

Date published: 2009-08-28

Table of Contents

open access

Original Papers

Źródła wiedzy a skuteczność edukacji zdrowotnej u osób z ostrym zawałem serca

Aldona Kubica, Przemysław Magielski, Ewa Olejarczyk, Aleksandra Jurek, Rita Kowalczyk, Katarzyna Frygier, Dominika Budzbon, Joanna Szmyt, Marek Koziński, Ryszard Dobosiewicz, Iwona Świątkiewicz, Zofia Grąbczewska, Adam Sukiennik, Władysław Sinkiewicz, Aleksander Araszkiewicz

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(5):285-290.

Psychologiczne efekty rehabilitacji kardiologicznej w ośrodku sanatoryjnym

Monika Dragunajtys-Sudoł

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(5):291-295.
Review Papers

Definicja i możliwości przyżyciowej identyfikacji niestabilnej blaszki miażdżycowej

Andrzej Frygier, Marek Radomski, Wacław Kochman, Adam Sukiennik

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(5):260-264.

Zmniejszanie umieralności na chorobę niedokrwienną serca w Polsce - sukces terapii czy prozdrowotnego stylu życia?

Michał Ziołkowski, Aldona Kubica, Władysław Sinkiewicz, Jerzy Maciejewski

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(5):265-272.

Zakrzepica w stencie wieńcowym uwalniającym lek - aktualny stan wiedzy i przegląd piśmiennictwa

Marcin Sadowski, Beata Wożakowska-Kapłon

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(5):273-278.

Leczenie nadciśnienia tętniczego u osób w podeszłym wieku

Iwona Gorczyca-Michta, Beata Wożakowska-Kapłon

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(5):279-284.
Artykuł redakcyjny
Sprawozdanie

Heart Rhythm Society - Boston 2009

Barbara Małecka, Andrzej Kutarski

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(5):299-300.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl