open access

Vol 4, No 2 (2009)
Review paper
Published online: 2009-02-25
Get Citation

Wyposażenie pracowni przeznaczonej do wykonywania implantacji stymulatora serca, jednostki resynchronizującej, kardiowertera-defibrylatora, ablacji oraz usuwania elektrod - pożądane i niezbędne minimum

Jacek Lelakowski
Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(2):58-61.

open access

Vol 4, No 2 (2009)
Review Papers
Published online: 2009-02-25

Abstract

Zabieg wszczepienia rozrusznika serca (PM), stymulatora resynchronizującego (CRT) lub kardiowertera-defibrylatora (ICD) najlepiej przeprowadzać w sali operacyjnej, a zabieg usunięcia elektrody edokawitarnej - w sali operacyjnej kardiochirurgii. Ablację wykonuje się w sali zabiegowej - elektrofizjologicznej. Do implantacji CRT potrzebny jest dobry aparat rentgenowski z dwoma torami wizyjnymi i możliwością wykonania pełnych skosów. W przypadku usuwania elektrod wewnątrzsercowych wskazane jest posiadanie aparatu rentgenowskiego z bardzo dobrą rozdzielczością obrazu.

Abstract

Zabieg wszczepienia rozrusznika serca (PM), stymulatora resynchronizującego (CRT) lub kardiowertera-defibrylatora (ICD) najlepiej przeprowadzać w sali operacyjnej, a zabieg usunięcia elektrody edokawitarnej - w sali operacyjnej kardiochirurgii. Ablację wykonuje się w sali zabiegowej - elektrofizjologicznej. Do implantacji CRT potrzebny jest dobry aparat rentgenowski z dwoma torami wizyjnymi i możliwością wykonania pełnych skosów. W przypadku usuwania elektrod wewnątrzsercowych wskazane jest posiadanie aparatu rentgenowskiego z bardzo dobrą rozdzielczością obrazu.
Get Citation

Keywords

personel; warunki lokalowe i wyposażenie; implantacja PM; CRT; ICD; ablacja; zabieg usunięcia elektrody

About this article
Title

Wyposażenie pracowni przeznaczonej do wykonywania implantacji stymulatora serca, jednostki resynchronizującej, kardiowertera-defibrylatora, ablacji oraz usuwania elektrod - pożądane i niezbędne minimum

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 4, No 2 (2009)

Article type

Review paper

Pages

58-61

Published online

2009-02-25

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(2):58-61.

Keywords

personel
warunki lokalowe i wyposażenie
implantacja PM
CRT
ICD
ablacja
zabieg usunięcia elektrody

Authors

Jacek Lelakowski

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl