Vol 4, No 2 (2009)

Date published: 2009-02-25

Table of Contents

open access

Review Papers

Powikłania stałej stymulacji serca - problem o rosnącym znaczeniu

Jacek Lelakowski

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(2):69-72.

Rozpoznawanie bakteryjnego zapalenia wsierdzia

Jacek Lelakowski

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(2):78-82.

Elektrody endokawitarne - narastający problem elektroterapii

Andrzej Kutarski, Barbara Malecka

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(2):83-88.

Badanie echokardiograficzne w powikłaniach infekcyjnych elektrostymulacji

Andrzej Tomaszewski, Piotr Rucinski

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(2):89-95.

Skrzepliny, wegetacje, przewlekła zatorowość płucna po implantacji układu stymulującego/kardiowertującego

Barbara Małecka, Andrzej Kutarski, Andrzej Ząbek

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(2):96-101.

Zapalenie wsierdzia w prawych jamach serca u pacjenta z rozrusznikiem/ /kardiowerterem-defibrylatorem serca - niedoceniony problem diagnostyczny i leczniczy

Barbara Małecka, Andrzej Kutarski, Andrzej Ząbek

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(2):102-104.

Przezżylne usuwanie elektrod - wprowadzenie do procedury

Barbara Małecka, Andrzej Kutarski

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(2):108-113.

Przezżylne usuwanie elektrod - wskazania. Teoria oraz codzienna praktyka kwalifikacji i usuwania elektrod

Przemysław Mitkowski

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(2):114-117.

Doświadczenia ośrodka lubelskiego w przezskórnym usuwaniu wrośniętych elektrod wewnątrzsercowych - analiza ostatnich 3 lat

Andrzej Kutarski, Radosław Pietura

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(2):118-125.

Przetarcie silikonowych izolacji elektrod wewnątrzsercowych - nowo odkryte zjawisko w elektroterapii: obserwacje własne

Andrzej Kutarski, Barbara Małecka

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(2):126-131.

Pacjent po odelektrodowym zapaleniu wsierdzia z usuniętymi elektrodami - co dalej…?

Dariusz Michałkiewicz, Andrzej Kutarski

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(2):132-135.

Współpraca kardiologa z kardiochirurgiem przy leczeniu poważnych powikłań infekcyjnych stymulacji stałej

Andrzej Kutarski, Janusz Jendrej

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(2):136-141.
Editorial

Rozważania o elektroterapii - co robimy i co chcielibyśmy zrobić…

Andrzej Kutarski

Editorial

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(2):53-57.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

VM Media Group Sp. z o.o.Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

phone:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl