Vol 4, No 4 (2009)

Date published: 2009-06-18

Table of Contents

open access

Original Papers

Stężenia metaloproteinaz macierzy 2 i 9 oraz ich inhibitorów tkankowych 1 i 2 w krążeniu wieńcowym i obwodowym u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową

Joanna Dudziak, Władysław Sinkiewicz, Wojciech Wróbel, Jacek Kubica, Marek Koziński, Magdalena Żbikowska-Gotz, Ewa Socha

Original paper

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(4):225-231.

Zawał serca u chorych bez istotnych zmian w tętnicach wieńcowych

Anna Maria Frycz-Kurek, Mariusz Gąsior, Tomasz Kurek, Marek Gierlotka, Damian Kawecki, Ewa Nowalany-Kozielska, Zbigniew Kalarus, Lech Poloński

Original paper

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(4):232-238.
Review Papers

Zespół stresu pourazowego u pacjentów po zawale serca - przegląd badań

Justyna Mróz

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(4):200-203.

Zawał serca - aktualne standardy leczenia

Wacław Kochman, Adam Sukiennik, Marek Radomski

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(4):204-211.

Diagnostyka omdleń z zastosowaniem wszczepialnego rejestratora arytmii - wskazania i praktyka

Małgorzata Lelonek

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(4):212-217.
Historia kardiologii

Mauricio Rosenbaum (1921–2003): jego wkład w naukę i elektrokardiografię

Andrés Ricardo Pérez Riera, Marcelo V. Elizari

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(4):251-253.
Nowe techniki w kardiologii

Bioabsorbowalne stenty wieńcowe

S. Suave Lobodzinski

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(4):247-250.
Prace badawcze - przedruk

Porównanie metod echokardiografii kontrastowej oraz doplera tkankowego w ocenie reperfuzji mięśnia sercowego u pacjentów z ostrym zawałem serca

Witold Streb, Agata Duszańska, Joanna Stabryła-Deska, Sławomir Pluta, Marcin Świerad, Tomasz Wąs, Zbigniew Kalarus, Tomasz Kukulski

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(4):239-246.
Prace poglądowe - przedruk
Artykuł redakcyjny
Sprawozdanie

VI Wiosenne Koszalińskie Warsztaty Resynchronizacyjne, Koszalin/Mielno, 25–27 marca 2009 roku

Elżbieta Zinka, Krzysztof Krzyżanowski, Andrzej Kutarski

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(4):254-256.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl