open access

Vol 7, No 3 (2012)
Review Papers
Published online: 2013-02-20
Get Citation

Wytyczne diagnostyki i leczenia niewydolności serca w 2012 roku. Co się zmieniło?

Piotr Rozentryt, Andrzej Lekston, Lech Poloński
Folia Cardiologica Excerpta 2012;7(3):131-138.

open access

Vol 7, No 3 (2012)
Review Papers
Published online: 2013-02-20

Abstract

Niewydolność serca to jedno z najważniejszych wyzwań współczesnej medycyny i ze względu na
skalę oraz koszty problem daleko wykraczający poza perspektywę czysto medyczną. Badania
kliniczne przeprowadzone u chorych z niewydolnością serca zgodnie z wymogami medycyny
opartej na dowodach umożliwiły opracowanie i publikacje kolejnych edycji zaleceń postępowania
diagnostycznego i leczenia. Wytyczne te ulegały istotnym modyfikacjom, co było odzwierciedleniem
publikacji wielu badań klinicznych i metaanaliz przeprowadzonych wcześniej prób.
W niniejszym artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytania, co zmieniło się w nowych wytycznych
i w jakim zakresie zmiany te mogą wpłynąć na polską praktykę kliniczną?

Abstract

Niewydolność serca to jedno z najważniejszych wyzwań współczesnej medycyny i ze względu na
skalę oraz koszty problem daleko wykraczający poza perspektywę czysto medyczną. Badania
kliniczne przeprowadzone u chorych z niewydolnością serca zgodnie z wymogami medycyny
opartej na dowodach umożliwiły opracowanie i publikacje kolejnych edycji zaleceń postępowania
diagnostycznego i leczenia. Wytyczne te ulegały istotnym modyfikacjom, co było odzwierciedleniem
publikacji wielu badań klinicznych i metaanaliz przeprowadzonych wcześniej prób.
W niniejszym artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytania, co zmieniło się w nowych wytycznych
i w jakim zakresie zmiany te mogą wpłynąć na polską praktykę kliniczną?
Get Citation

Keywords

niewydolność serca, diagnostyka, leczenie, wytyczne

About this article
Title

Wytyczne diagnostyki i leczenia niewydolności serca w 2012 roku. Co się zmieniło?

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 7, No 3 (2012)

Pages

131-138

Published online

2013-02-20

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2012;7(3):131-138.

Keywords

niewydolność serca
diagnostyka
leczenie
wytyczne

Authors

Piotr Rozentryt
Andrzej Lekston
Lech Poloński

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl