Vol 1, No 2 (2006)

Date published: 2006-07-05

Table of Contents

open access

Original Papers

Problemy prokreacji i przebieg ciąży u pacjentek z wrodzonymi wadami serca

Robert Sabiniewicz, Joanna Kwiatkowska i Dominika Tyburska

Original paper

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(2):90-94.

Zawał serca powikłany wstrząsem kardiogennym - porównanie leczenia za pomocą pierwotnej i torowanej przezskórnej interwencji wieńcowej

Piotr Chodór, Hubert Krupa, Tomasz Wąs, Teresa Zielińska, Radosław Lenarczyk, Grzegorz Honisz, Mariusz Gąsior, Lech Poloński, Marian Zembala i Zbigniew Kalarus

Original paper

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(2):95-100.

Wysoki próg defibrylacji u chorych z wszczepialnym kardiowerterem-defibrylatorem. Sposoby rozwiązania tego problemu na podstawie doświadczeń własnych

Michał Lewandowski, Andrzej Przybylski, Alicja Kraska i Hanna Szwed

Original paper

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(2):101-109.

Echokardiograficzne zmiany u chorych na cukrzycę typu 2 po przebytym zawale serca z uniesieniem odcinka ST, leczonych pierwotną przezskórną angioplastyką wieńcową

Leszek Markuszewski, Robert Pietruszyński, Grzegorz Kamiński i Włodzimierz Grabowicz

Original paper

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(2):110-115.

Przydatność doplerowskiego wskaźnika pracy serca oraz skurczowej amplitudy ruchu pierścienia trójdzielnego w ocenie czynności prawej komory u chorych z ostrym zawałem ściany dolnej lewej komory

Katarzyna Piestrzeniewicz, Katarzyna Łuczak, Monika Piechowiak, Marek Maciejewski i Jan Henryk Goch

Original paper

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(2):116-125.
Review Papers

Różnicowanie między arytmogenną dysplazją prawej komory i sarkoidozą serca

Andrés Ricardo Pérez Riera i Augusto Hir Uchida

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(2):87-89.
Case Reports

Kardiochirurgiczne aspekty ektopii serca

Maciej Piaszczyński i Michał Wojtalik

Case report

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(2):126-128.
Sprawozdanie

III Wiosenne Koszalińskie Warsztaty Resynchronizacyjne, Koszalin 10-12 maja 2006 roku

Andrzej Kutarski, Elżbieta Zinka i Krzysztof Krzyżanowski

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(2):129-131.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl