Vol 13, No 1 (2006)

Date published: 2005-12-14

Table of Contents

open access

Original Papers

Ostra zatorowość płucna u chorych kierowanych do wczesnego inwazyjnego leczenia ostrego zespołu wieńcowego

Jerzy Lewczuk, Bartosz Ludwik, Piotr Piszko, Tomasz Wysoczański, Janina Kowal, Katarzyna Sośnik i Krzysztof Wrabec

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2006;13(1):19-24.

Formowanie skrzeplin w trakcie przezskórnej ablacji prądem o wysokiej częstotliwości, oceniane za pomocą przezprzełykowego lub wewnątrzsercowego badania echokardiograficznego

Aleksander Maciąg, Hanna Szwed, Mariusz Pytkowski, Alicja Kraska, Maciej Sterliński, Agnieszka Jankowska, Ilona Kowalik i Dariusz Łuczak

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2006;13(1):25-32.

Czynniki ryzyka miażdżycy u kobiet z chorobą niedokrwienną serca

Agnieszka Okraska-Bylica, Andrzej Paradowski, Urszula Czubek, Jerzy Matysek i Wiesława Piwowarska

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2006;13(1):33-44.

Wyniki wczesnych angiografii kontrolnych wykonywanych w polskiej grupie pacjentów operowanych z powodu choroby wieńcowej w ramach programu CARACCASS

Rafał Pawlaczyk, Piotr Siondalski, Krzysztof Roszak, Grzegorz Łaskawski, Andrzej Łoś, Maciej Brzeziński, Dariusz Ciećwierz, Elena Devyatko, Paul Simon

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2006;13(1):53-59.

Ocena skuteczności leczenia pacjentów z zespołem wazowagalnym - u kogo wszczepienie stymulatora serca może być korzystne?

Marcin Sadowski, Agnieszka Janion-Sadowska, Marianna Janion, Janusz Sielski, Wojciech Gutkowski, Beata Wożakowska-Kapłon, Jacek Kurzawski i Konrad Kryczka

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2006;13(1):60-67.

Ostre rozwarstwienie aorty typu A - nadal trudny problem kliniczny i operacyjny. Doświadczenia własne operacji 242 chorych

Eugeniusz Szpakowski, Krzysztof Kotliński, Hanna Janaszek-Sitkowska, Anna Wojno, Jacek Różański i Andrzej Biederman

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2006;13(1):68-72.

Ogólnopolski program oceny diagnostyki, leczenia i kosztów u chorych z niewydolnością serca w losowo wybranych jednostkach lecznictwa otwartego i zamkniętego na poziomie podstawowym, wojewódzkim i specjalistycznym. Założenia i metodyka projektu realizowanego w ramach Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Krążenia: PolKARD 2003-2005

Barbara Wizner, Jacek S. Dubiel, Tomasz Zdrojewski, Grzegorz Opolski, Marcin Czech, Adam Manikowski, Bogdan Wyrzykowski, Małgorzata Fedyk-Łukasik, Małgorzata Stompór, Irina Mogilnaya, Jarosław Jędrzejewski, Paweł Turek, Michał Marchel i Tomasz Grodzicki

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2006;13(1):73-81.

Dobowe trendy zmienności rytmu serca u chorych na cukrzycę typu 1

Leszek Markuszewski, Dariusz Michałkiewicz, Andrzej Bissinger i Małgorzata Głowaty

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2006;13(1):82-88.
Review Papers

Rola stresu oksydacyjnego i reaktywnych postaci tlenu w patogenezie uszkodzenia mięśnia sercowego po reperfuzji. Glutation jako związek zapobiegający uszkodzeniom poreperfuzyjnym

Leszek Markuszewski, Piotr Okoński, Maciej Banach, Piotr Wierzbiński i Robert Pietruszyński

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2006;13(1):9-18.
Case Reports

Wrodzone przetoki wieńcowe u dzieci - doświadczenia własne

Maciej Chojnicki, Janina Aleszewicz-Baranowska, Jan Ereciński i Robert Sabiniewicz

Case report

Folia Cardiologica Excerpta 2006;13(1):89-92.

Okienko aortalno-płucne u noworodka

Maciej Piaszczyński, Michał Wojtalik, Małgorzata Pawelec-Wojtalik, Aldona Siwińska i Bartłomiej Mroziński

Case report

Folia Cardiologica Excerpta 2006;13(1):93-95.

Test prowokacyjny zespołu Brugadów z zastosowaniem prajmaliny

Tomasz Straszak, Jacek Bednarek, Lidia Łach i Jacek Lelakowski

Case report

Folia Cardiologica Excerpta 2006;13(1):96-99.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl