open access

Vol 2, No 4 (2007)
Case report
Published online: 2007-04-13
Get Citation

Wyładowanie atmosferyczne jako przyczyna migotania komór

Deborah R. Levy i Toshio Akiyama
Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(4):166-169.

open access

Vol 2, No 4 (2007)
Case Reports
Published online: 2007-04-13

Abstract

W niniejszej pracy zaprezentowano przypadek 17-letniego harcerza, uprzednio zdrowego, który po uderzeniu pioruna stracił przytomność. Po przybyciu zespołu pogotowia ratunkowego w badaniu elektrokardiograficznym stwierdzono migotanie komór (VF). Wykonano defibrylację (1 impuls, prąd stały), która przywróciła rytm zatokowy, jednak mimo skutecznej interwencji pacjent pozostał w śpiączce. Angielski termin commotio cordis, który oznacza wystąpienie nagłej śmierci sercowej w wyniku działania niskiej energii na ścianę klatki piersiowej, jest fenomenem polegającym na pojawieniu się VF wskutek uderzenia ściśle określonej okolicy klatki piersiowej w danym okresie podczas cyklu serca. Zarówno energia fizyczna (uraz serca wskutek uderzenia - commotio cordis), jak i elektryczna (uderzenie pioruna) mogą wywołać VF. Autorzy pracy spekulują, że u omawianego chorego VF pojawiło się natychmiast po rażeniu piorunem, którego uderzenie prawdopodobnie nastąpiło podczas szczytu załamka T.

Abstract

W niniejszej pracy zaprezentowano przypadek 17-letniego harcerza, uprzednio zdrowego, który po uderzeniu pioruna stracił przytomność. Po przybyciu zespołu pogotowia ratunkowego w badaniu elektrokardiograficznym stwierdzono migotanie komór (VF). Wykonano defibrylację (1 impuls, prąd stały), która przywróciła rytm zatokowy, jednak mimo skutecznej interwencji pacjent pozostał w śpiączce. Angielski termin commotio cordis, który oznacza wystąpienie nagłej śmierci sercowej w wyniku działania niskiej energii na ścianę klatki piersiowej, jest fenomenem polegającym na pojawieniu się VF wskutek uderzenia ściśle określonej okolicy klatki piersiowej w danym okresie podczas cyklu serca. Zarówno energia fizyczna (uraz serca wskutek uderzenia - commotio cordis), jak i elektryczna (uderzenie pioruna) mogą wywołać VF. Autorzy pracy spekulują, że u omawianego chorego VF pojawiło się natychmiast po rażeniu piorunem, którego uderzenie prawdopodobnie nastąpiło podczas szczytu załamka T.
Get Citation

Keywords

uderzenie pioruna; commotio cordis

About this article
Title

Wyładowanie atmosferyczne jako przyczyna migotania komór

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 2, No 4 (2007)

Article type

Case report

Pages

166-169

Published online

2007-04-13

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(4):166-169.

Keywords

uderzenie pioruna
commotio cordis

Authors

Deborah R. Levy i Toshio Akiyama

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl