open access

Vol 4, No 4 (2009)
Prace poglądowe - przedruk
Published online: 2009-06-18
Get Citation

Wywołane lekami zmiany w zakresie morfologii oraz czasu trwania zespołu QRS

John E. Madias
Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(4):218-224.

open access

Vol 4, No 4 (2009)
Prace poglądowe - przedruk
Published online: 2009-06-18

Abstract

Zmiany zapisu elektrokardiograficznego wywołane lekami mogą dotyczyć wszystkich składowych krzywej elektrokardiograficznej (EKG). Dotychczas przedmiotem największego zainteresowania ze strony urzędów nadzorujących, naukowców oraz klinicystów było zjawisko wywołanego przez leki wydłużenia czasu trwania odstępu QT oraz następcze, dobrze udokumentowane, działanie proarytmogenne. W niniejszej pracy skupiono się głównie na ocenie wpływu działania leków na morfologię, amplitudę oraz czas trwania zespołu QRS. Na czas trwania zespołu QRS wpływa bardzo duża liczba związków farmakologicznych (np. preparaty należące do klas IA i IC leków przeciwarytmicznych, leki o działaniu przeciwhistaminowym, przeciwdepresyjnym i przeciwpsychotycznym). Czas trwania zespołu QRS można oceniać na podstawie bardzo wielu metod opartych na analizie EKG. Standaryzacja pomiaru czasu trwania zespołu QRS umożliwia porównanie wyników, niezależnie od modalności zapisów EKG, a także wykonanie pomiarów seryjnych. Niektóre leki anelgetyczne oraz doustne środki hipoglikemiczne wpływają na amplitudę zespołu QRS dzięki ich naturalnej skłonności do wywoływania obrzęków obwodowych (mechanizm pozasercowy). Możliwe, że nowe metody badań, które będą obejmować analizę całej krzywej EKG - od początku załamka P do końca fali U - będą bardziej użyteczne w zakresie oceny i monitorowania bezpieczeństwa stosowania leków przy uwzględnieniu przede wszystkim standardowego zapisu EKG.

Abstract

Zmiany zapisu elektrokardiograficznego wywołane lekami mogą dotyczyć wszystkich składowych krzywej elektrokardiograficznej (EKG). Dotychczas przedmiotem największego zainteresowania ze strony urzędów nadzorujących, naukowców oraz klinicystów było zjawisko wywołanego przez leki wydłużenia czasu trwania odstępu QT oraz następcze, dobrze udokumentowane, działanie proarytmogenne. W niniejszej pracy skupiono się głównie na ocenie wpływu działania leków na morfologię, amplitudę oraz czas trwania zespołu QRS. Na czas trwania zespołu QRS wpływa bardzo duża liczba związków farmakologicznych (np. preparaty należące do klas IA i IC leków przeciwarytmicznych, leki o działaniu przeciwhistaminowym, przeciwdepresyjnym i przeciwpsychotycznym). Czas trwania zespołu QRS można oceniać na podstawie bardzo wielu metod opartych na analizie EKG. Standaryzacja pomiaru czasu trwania zespołu QRS umożliwia porównanie wyników, niezależnie od modalności zapisów EKG, a także wykonanie pomiarów seryjnych. Niektóre leki anelgetyczne oraz doustne środki hipoglikemiczne wpływają na amplitudę zespołu QRS dzięki ich naturalnej skłonności do wywoływania obrzęków obwodowych (mechanizm pozasercowy). Możliwe, że nowe metody badań, które będą obejmować analizę całej krzywej EKG - od początku załamka P do końca fali U - będą bardziej użyteczne w zakresie oceny i monitorowania bezpieczeństwa stosowania leków przy uwzględnieniu przede wszystkim standardowego zapisu EKG.
Get Citation

Keywords

elektrokardiogram (EKG); czas trwania zespołu QRS; wywołane lekami zmiany: w zapisie EKG; czasu trwania zespołu QRS; morfologii krzywej EKG; amplitudy zespołu QRS

About this article
Title

Wywołane lekami zmiany w zakresie morfologii oraz czasu trwania zespołu QRS

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 4, No 4 (2009)

Pages

218-224

Published online

2009-06-18

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(4):218-224.

Keywords

elektrokardiogram (EKG)
czas trwania zespołu QRS
wywołane lekami zmiany: w zapisie EKG
czasu trwania zespołu QRS
morfologii krzywej EKG
amplitudy zespołu QRS

Authors

John E. Madias

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl