open access

Vol 1, No 2 (2006)
Original paper
Published online: 2006-07-05
Get Citation

Wysoki próg defibrylacji u chorych z wszczepialnym kardiowerterem-defibrylatorem. Sposoby rozwiązania tego problemu na podstawie doświadczeń własnych

Michał Lewandowski, Andrzej Przybylski, Alicja Kraska i Hanna Szwed
Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(2):101-109.

open access

Vol 1, No 2 (2006)
Original Papers
Published online: 2006-07-05

Abstract

Współczesne standardowe wszczepialne kardiowertery-defibrylatory (ICD) z systemem elektrod przezżylnych umożliwiają skuteczne przerwanie tachyarytmii komorowych u większości chorych (> 90%) z zachowaniem wymaganego marginesu bezpieczeństwa, tj. różnicy między maksymalną energią dostarczaną przez ICD określonego typu a tzw. progiem defibrylacji. Jednak w szczególnych sytuacjach spełnienie tego warunku jest niemożliwe. Określa się je jako wysoki próg defibrylacji. W niniejszej pracy przedstawiono przypadki 3 chorych spośród 415 pacjentów z defibrylatorami wszczepionymi w okresie obserwacji, wymagających niestandardowego postępowania z powodu wysokiego progu defibrylacji u osób z kardiomiopatią niedokrwienną, rozstrzeniową oraz przerostową. Podsumowano w tym zakresie doświadczenia ośrodka, w którym pracują autorzy niniejszego opracowania, omówiono możliwe sposoby postępowania oraz dokonano przeglądu piśmiennictwa na temat czynników wpływających na próg defibrylacji wiążących się z pacjentem (choroba podstawowa), leczeniem (wpływ farmakoterapii) oraz z zastosowanym układem ICD (elektroda i sam generator impulsów).

Abstract

Współczesne standardowe wszczepialne kardiowertery-defibrylatory (ICD) z systemem elektrod przezżylnych umożliwiają skuteczne przerwanie tachyarytmii komorowych u większości chorych (> 90%) z zachowaniem wymaganego marginesu bezpieczeństwa, tj. różnicy między maksymalną energią dostarczaną przez ICD określonego typu a tzw. progiem defibrylacji. Jednak w szczególnych sytuacjach spełnienie tego warunku jest niemożliwe. Określa się je jako wysoki próg defibrylacji. W niniejszej pracy przedstawiono przypadki 3 chorych spośród 415 pacjentów z defibrylatorami wszczepionymi w okresie obserwacji, wymagających niestandardowego postępowania z powodu wysokiego progu defibrylacji u osób z kardiomiopatią niedokrwienną, rozstrzeniową oraz przerostową. Podsumowano w tym zakresie doświadczenia ośrodka, w którym pracują autorzy niniejszego opracowania, omówiono możliwe sposoby postępowania oraz dokonano przeglądu piśmiennictwa na temat czynników wpływających na próg defibrylacji wiążących się z pacjentem (choroba podstawowa), leczeniem (wpływ farmakoterapii) oraz z zastosowanym układem ICD (elektroda i sam generator impulsów).
Get Citation

Keywords

wszczepialny kardiowerter-defibrylator (ICD); wysoki próg defibrylacji

About this article
Title

Wysoki próg defibrylacji u chorych z wszczepialnym kardiowerterem-defibrylatorem. Sposoby rozwiązania tego problemu na podstawie doświadczeń własnych

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 1, No 2 (2006)

Article type

Original paper

Pages

101-109

Published online

2006-07-05

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2006;1(2):101-109.

Keywords

wszczepialny kardiowerter-defibrylator (ICD)
wysoki próg defibrylacji

Authors

Michał Lewandowski
Andrzej Przybylski
Alicja Kraska i Hanna Szwed

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl