Author Details

Walczak, Franciszek

 • Vol 5, No 5 (2010) - Original Papers
  Czy rozruszniki są wiarygodnym źródłem informacji o komorowych zaburzeniach rytmu?
  Abstract  PDF (polish)
 • Vol 10, No 6 (2003) - Case Reports
  Arytmogenna kardiomiopatia prawej komory i zespół Brugadów u chorego z wielopoziomowym uszkodzeniem układu bodźcoprzewodzącego serca
  Abstract  PDF (polish)
 • Vol 10, No 5 (2003) - Original Papers
  Późne potencjały komorowe u chorych z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym
  Abstract  PDF (polish)
 • Vol 8, Supp. A (2001) - Review Papers
  Wstęp
  Details  PDF (polish)
 • Vol 8, No 6 (2001) - Case Reports
  Częstoskurcz komorowy o morfologii bloku prawej odnogi u 12-letniej chorej z wypadaniem przedniego płatka zastawki dwudzielnej i ścięgnem rzekomym
  Abstract  PDF (polish)
 • Vol 8, No 2 (2001) - Original Papers
  „Sygnały drogi wolnej” i ich znaczenie jako wskaźnika właściwego położenia elektrody ablacyjnej
  Abstract  PDF (polish)
 • Vol 8, No 1 (2001) - Original Papers
  Pobudzenia dodatkowe jako wskaźnik właściwego położenia elektrody podczas ablacji drogi węzłowej o wolnym przewodzeniu
  Abstract  PDF (polish)
 • Vol 7, No 2 (2000) - Original Papers
  Morfologiczne aspekty jednojamowej prawokomorowej stałej stymulacji serca. Część II: Zmiany odczynowo-włóknikowe w aspekcie rozwoju niedomykalności trójdzielnej
  Abstract  PDF (polish)
 • Vol 7, No 2 (2000) - Original Papers
  Kliniczna charakterystyka pacjentów z dyslokacją elektrody stymulatora — doniesienie wstępne
  Abstract  PDF (polish)
 • Vol 7, No 2 (2000) - Case Reports
  Pomiar oksygenacji mózgu u chorej z omdleniem wazodepresyjnym podczas testu pochyleniowego
  Abstract  PDF (polish)
 • Vol 7, No 1 (2000) - Case Reports
  Anatomiczny blok prawej odnogi pęczka Hisa u chorej z lewostronnym szlakiem przedsionkowo-komorowym o szybkim przewodzeniu
  Abstract  PDF (polish)
 • Vol 6, No 4 (1999) - Original Papers
  Ablacja czy modyfikacja drogi wolnej u chorych z nawrotnym częstoskurczem przedsionkowo-węzłowym? Wpływ pojedynczego nawrotu węzłowego na skuteczność odległą zabiegu
  Abstract  PDF (polish)
 • Vol 6, No 1 (1999) - Case Reports
  Ablacja prądem o częstotliwości radiowej dwóch dodatkowych szlaków przedsionkowo-komorowych u osoby z zespołem Ebsteina
  Abstract  PDF (polish)
 • Vol 5, No 4 (1998) - Review Papers
  Budowa łącza przedsionkowo-komorowego - od Paladino do ablacji
  Details
 • Vol 5, No 3 (1998) - Review Papers
  Ewolucja poglądów na budowę łącza przedsionkowo-komorowego jako podłoża szybkich rytmów serca
  Details
 • Vol 5, No 2 (1998) - Case Reports
  Zespół WPW z obecnością dwóch szlaków przewodzenia przedsionkowo-komorowego. Trudności diagnostyczne i terapeutyczne
  Abstract
 • Vol 5, No 1 (1998) - Original Papers
  Morfologiczne aspekty jednojamowej prawokomorowej stałej stymulacji serca.
  Abstract
 • Vol 4, No 2 (1997) - Case Reports
  Trzepotanie przedsionków typu I u chorej z niewydolnością węzła zatokowego i ośrodków zastępczych oraz sprawnym przewodzeniem wstecznym - problemy terapeutyczne
  Abstract
 • Vol 3, No 2 (1996) - Review Papers
  Biofizyczne aspekty ablacji prądem stałym
  Details
 • Vol 2, No 4 (1995) - Original Papers
  Ablacja drogi wolnej a funkcja lewej komory w ocenie echo-dopplerowskiej
  Abstract
 • Vol 2, No 4 (1995) - Original Papers
  Ablacja idiopatycznego częstoskurcu z lewej komory u chorego ze struną rzekomą
  Abstract
 • Vol 2, No 3 (1995) - Case Reports
  Potencjał aktywości ujścia komorowego powolnego szlaku przedsionkowo-pęczkowego wskaźnikiem wyboru miejsca skutecznej ablacji prądem o częstotliwości radiowej-opis przypadku
  Abstract
 • Vol 2, No 2 (1995) - Review Papers
  Stymulatory z adaptacją częstości (typu Rate Responsive) wyposażone w czujnik mechaniczny
  Details
 • Vol 2, No 1 (1995) - Sprawozdanie
  XVI Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i XII Światowy Kongres Kardiologiczny. Berlin, 10-14.09.1994
  Co nowego w leczeniu częstoskurczu węzłowego metodą ablacji prądem o częstotliwości radiowej?
  Details
 • Vol 2, No 1 (1995) - Sprawozdanie
  Scandinavian Baltic Meeting on Cardiac Arrythmias. Stockholm, 9-11.10.1994
  Details
 • Vol 1, No 1 (1994) - Review Papers
  Aspekty biofizyczne ablacji prądem o częstotliwości radiowej
  Details
 • Vol 1, No 1 (1994) - Original Papers
  Ablacja drogi szybkiej po cząściowej ablacji dróg o wolnym przewodzeniu u chorej z uporczywym częstoskurczem węzłowym
  Abstract

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl