Vol 8, No 2 (2001)

Date published: 2001-03-01

Table of Contents

open access

Original Papers

Ostry zawał serca powikłany blokiem przedsionkowo-komorowym — przebieg kliniczny i rokowanie

Marianna Janion, Paweł Krzyżak, Janusz Sielski i Monika Klank-Szafran

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2001;8(2):91-99.

Wartość rokownicza odstępu QT mierzonego w przedwczesnych pobudzeniach komorowych

Andrzej Dąbrowski i Elżbieta Kramarz

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2001;8(2):101-107.

Zmienność rytmu zatokowego w chorobie niedokrwiennej serca

Hanna Wachowiak-Baszyńska i Romuald Ochotny

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2001;8(2):109-117.

Ocena powtarzalności wyników analizy zmienności rytmu w dwóch kolejnych dobach rejestracji EKG metodą Holtera

Rafał Baranowski, Magdalena Kumor, Wanda Popławska i Wanda Rydlewska-Sadowska

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2001;8(2):119-127.

Ocena oksygenacji mózgu i zapisu elektroencefalograficznego podczas omdlenia wazowagalnego — doniesienie wstępne

Ewa Szufladowicz, Dariusz Kozłowski, Edward Koźluk, Jarosław Jurowiecki, Anna Zbieć, Janusz Jakitowicz, Wojciech Krupa, Joanna Dobrogowska-Kunicka, Rafał Baranowski, Roman Maniewski, Jacek Kubica, Paweł Derejko, Zbigniew Nowicki, Franciszek Walczak i Grażyna Świątecka

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2001;8(2):129-136.

Zmienność elektrokardiograficznych cech bliźniąt monozygotycznych w zależności od płci, wieku i czynników środowiskowych

Maciej Lewandowski, Robert Kaliszczak, Edyta Płońska, Andrzej Wojtarowicz, Danuta Drechsler i Andrzej Krzystolik

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2001;8(2):137-142.

Zastosowanie systemu OLBI do stymulacji lewego przedsionka z zatoki wieńcowej

Andrzej Kutarski, Maciej Wójcik, Piotr Ruciński, Max Schaldach i Teresa Widomska-Czekajska

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2001;8(2):143-160.

Wpływ trybu stymulacji serca na przeżywalność w chorobie węzła zatokowego

Paweł Zagożdżon, Grażyna Świątecka, Marek Radomski, Dariusz Zacharek, Jan Pastor i Leszek Zaborski

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2001;8(2):163-170.

„Sygnały drogi wolnej” i ich znaczenie jako wskaźnika właściwego położenia elektrody ablacyjnej

Edward Koźluk, Franciszek Walczak, Ewa Szufladowicz, Zbigniew Jedynak, Roman Kępski i Hanna Masiak

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2001;8(2):171-179.

Jak oceniać remodeling tętnic wieńcowych? Kryteria wyboru przekrojów referencyjnych

Marek Radomski, Jacek Kubica, Robert Gil, Sławomir Sielski, Adam Sukiennik, Grzegorz Raczak i Grażyna Świątecka

Research paper

Folia Cardiologica Excerpta 2001;8(2):181-195.
Review Papers

Zmienność rytmu zatokowego jako potencjalny czynnik rokowniczy w kardiomiopatii rozstrzeniowej

Maciej Karcz i Witold Rużyłło

Review paper

Folia Cardiologica Excerpta 2001;8(2):85-89.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl