Shortcuts
Browse Title Index
Issue Title
Vol 4, No 1 (2014) Aktualne wytyczne postępowania z nadciśnieniem tętniczym w ostrej fazie udaru mózgu Abstract   PDF (polish)
Marta Sołtysiak, Elżbieta Jaroszyńska, Krystyna Widecka
Vol 2, No 1 (2012) Benzodiazepiny u pacjentów w podeszłym wieku Abstract   PDF (polish)
Tomasz Sobów
Vol 4, No 1 (2014) CANE — Ocena Potrzeb Osób Starszych Camberwell i inne narzędzia oceny potrzeb osób w podeszłym wieku Abstract   PDF (polish)
Justyna Mazurek, Joanna Rymaszewska, Jürgen Lurbiecki
Vol 4, No 1 (2014) Czy w 2014 roku mamy już jednoznaczne wskazówki jak rozpoznawać i leczyć nadciśnienie u osób w podeszłym wieku? Abstract   PDF (polish)
Barbara Gryglewska
Vol 1, No 1 (2011) Depresyjne zaburzenia nastroju u osób w wieku podeszłym Abstract   PDF (polish)
Leszek Bidzan
Vol 1, No 1 (2011) Dializa otrzewnowa — metoda leczenia chorych w podeszłym wieku Abstract   PDF (polish)
Zofia Wańkowicz
Vol 2, No 1 (2012) Implantowane urządzenia kardiologiczne u kresu życia: czy ich wyłączenie jest moralnie dozwolone? Abstract   PDF (polish)
Ron Hamel
Vol 1, No 2 (2011) Kardiolog najlepszym przyjacielem geriatry. Komentarz do pracy „Opieka kardiologiczna nad osobami w starszym wieku. Czas na nowy model opieki” Details   PDF (polish)
Grzegorz Opolski
Vol 2, No 2 (2012) Karmić czy nie karmić? Kliniczne aspekty niepodjęcia lub zaprzestania podawania pokarmów i płynów u kresu życia Abstract   PDF (polish)
Anna Nowarska
Vol 1, No 2 (2011) Komentarz do pracy „Opieka kardiologiczna nad osobami w starszym wieku. Czas na nowy model opieki” Details   PDF (polish)
Waldemar Banasiak
Vol 1, No 1 (2011) Komentarz do pracy „Osteoporoza u osób w wieku podeszłym — patogeneza, ocena ryzyka złamań i skuteczność przeciwzłamaniowa leków” Details   PDF (polish)
Zofia Guła, Mariusz Korkosz
Vol 1, No 2 (2011) Komentarz uaktualniający do pracy „Trening fizyczny u chorych w podeszłym wieku z przewlekłą niewydolnością serca” Details   PDF (polish)
Bogumiła Bacior, Kalina Kawecka-Jaszcz
Vol 2, No 1 (2012) Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca w stadium zaawansowanym u osób starszych Abstract   PDF (polish)
Magdalena Knetki-Wróblewska, Adam Płużański, Maciej Krzakowski
Vol 4, No 1 (2014) Leczenie raka płuca u chorych w podeszłym wieku Abstract   PDF (polish)
Aneta L. Zygulska
Vol 1, No 2 (2011) Nadciśnienie skurczowe — ciągle bagatelizowany czynnik ryzyka Details   PDF (polish)
Tomasz Grodzicki
Vol 1, No 2 (2011) Nadciśnienie tętnicze u osób w podeszłym wieku — jak leczyć, aby nie pogorszyć czynności nerek? Abstract   PDF (polish)
Bogna Kwella, Tomasz Stompór
Vol 2, No 2 (2012) Nadciśnienie tętnicze u osób w podeszłym wieku — jak leczyć, aby nie pogorszyć czynności nerek? Abstract   PDF (polish)
Bogna Kwella, Tomasz Stompór
Vol 1, No 2 (2011) Nebiwolol — unikalny przedstawiciel β-adrenolityków wazodylatacyjnych Abstract   PDF (polish)
Beata Wożakowska-Kapłon
Vol 4, No 1 (2014) Ocena w skali VES-13 starszych chorych przyjmowanych na szpitalny oddział chorób wewnętrznych Abstract   PDF (polish)
Barbara Gryglewska, Anna Głuszewska, Stanisław Górski, Tomasz Grodzicki
Vol 1, No 2 (2011) Opieka kardiologiczna nad osobami w starszym wieku. Czas na nowy model opieki Details   PDF (polish)
Daniel E. Forman, Michael W. Rich, Karen P. Alexander, Susan Zieman, Mathew S. Maurer, Samer S. Najjar, Joseph C. Cleveland, Harlan M. Krumholz, Nanette K. Wenger
Vol 1, No 1 (2011) Osteoporoza u osób w wieku podeszłym — patogeneza, ocena ryzyka złamań i skuteczność przeciwzłamaniowa leków Abstract   PDF (polish)
Zofia Guła, Mariusz Korkosz
Vol 2, No 2 (2012) Powikłania ze strony układu sercowo-naczyniowego u chorych na nowotwory w wieku podeszłym Abstract   PDF (polish)
Katarzyna Soter, Aleksandra Łacko, Marcin Ekiert
Vol 4, No 1 (2014) Rola wybranych składników odżywczych we wspomaganiu leczenia farmakologicznego choroby Alzheimera Abstract   PDF (polish)
Bruno Szczygieł, Małgorzata Gaweł, Anna Ukleja, Iwona Boniecka
Vol 1, No 1 (2011) Rozpoznawanie i leczenie zaostrzeń przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i przewlekłego zapalenia oskrzeli u chorych w podeszłym wieku Abstract   PDF (polish)
Timothy E. Albertson, Samuel Louie, Andrew L. Chan
Vol 2, No 1 (2012) Specyfika leczenia chorych na nowotwory w podeszłym wieku Abstract   PDF (polish)
Aleksandra Łacko
1 - 25 of 30 Items 1 2   >   >> 

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl