Shortcuts

open access

Vol 2, No 1 (2012)
Postępy w geriatrii
Published online: 2012-06-21
Get Citation

Benzodiazepiny u pacjentów w podeszłym wieku

Tomasz Sobów
Medycyna Wieku Podeszłego 2012;2(1):1-6.

open access

Vol 2, No 1 (2012)
Postępy w geriatrii
Published online: 2012-06-21

Abstract

Benzodiazepiny są często stosowane u pacjentów
w podeszłym wieku, zwłaszcza jako leki nasenne i przeciwlękowe.
Typowym pacjentem w tej grupie jest kobieta,
z uporczywym zaburzeniem psychicznym (najczęściej
lękowym lub depresją) i współchorobowością somatyczną,
w tym z uporczywymi zespołami bólowymi.
Stosując benzodiazepiny u pacjenta w podeszłym wieku,
należy uwzględniać związane z wiekiem zmiany
w farmakokinetyce i farmakodynamice, a także możliwe
działania niepożądane — do najpoważniejszych zalicza
się upadki, zaburzenia funkcji poznawczych, nadmierną
sedację oraz zaburzenia koordynacji ruchowej
(istotne m.in. przy prowadzeniu pojazdów). Nie zaleca
się długoterminowego podawania benzodiazepin ze
względu na ryzyko uzależnienia, a także dane wskazujące
na możliwość, że jest to także czynnik ryzyka wystąpienia
otępienia. Nierozpoznane i nieleczone uzależnienie
od benzodiazepin może prowadzić do poważnych
następstw medycznych, zwłaszcza u chorych
z istotnymi chorobami współistniejącymi.

Abstract

Benzodiazepiny są często stosowane u pacjentów
w podeszłym wieku, zwłaszcza jako leki nasenne i przeciwlękowe.
Typowym pacjentem w tej grupie jest kobieta,
z uporczywym zaburzeniem psychicznym (najczęściej
lękowym lub depresją) i współchorobowością somatyczną,
w tym z uporczywymi zespołami bólowymi.
Stosując benzodiazepiny u pacjenta w podeszłym wieku,
należy uwzględniać związane z wiekiem zmiany
w farmakokinetyce i farmakodynamice, a także możliwe
działania niepożądane — do najpoważniejszych zalicza
się upadki, zaburzenia funkcji poznawczych, nadmierną
sedację oraz zaburzenia koordynacji ruchowej
(istotne m.in. przy prowadzeniu pojazdów). Nie zaleca
się długoterminowego podawania benzodiazepin ze
względu na ryzyko uzależnienia, a także dane wskazujące
na możliwość, że jest to także czynnik ryzyka wystąpienia
otępienia. Nierozpoznane i nieleczone uzależnienie
od benzodiazepin może prowadzić do poważnych
następstw medycznych, zwłaszcza u chorych
z istotnymi chorobami współistniejącymi.
Get Citation

Keywords

benzodiazepiny, osoby w podeszłym wieku, farmakokinetyka, uzależnienie, działania niepożądane

About this article
Title

Benzodiazepiny u pacjentów w podeszłym wieku

Journal

Medycyna Wieku Podeszłego (Geriatric Medicine)

Issue

Vol 2, No 1 (2012)

Pages

1-6

Published online

2012-06-21

Page views

794

Article views/downloads

7236

Bibliographic record

Medycyna Wieku Podeszłego 2012;2(1):1-6.

Keywords

benzodiazepiny
osoby w podeszłym wieku
farmakokinetyka
uzależnienie
działania niepożądane

Authors

Tomasz Sobów

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl