Shortcuts

open access

Vol 2, No 2 (2012)
Postępy w geriatrii
Published online: 2012-08-15
Get Citation

Powikłania ze strony układu sercowo-naczyniowego u chorych na nowotwory w wieku podeszłym

Katarzyna Soter, Aleksandra Łacko, Marcin Ekiert
Medycyna Wieku Podeszłego 2012;2(2):37-45.

open access

Vol 2, No 2 (2012)
Postępy w geriatrii
Published online: 2012-08-15

Abstract

Powikłania ze strony układu sercowo-naczyniowego
stanowią kategorię poważnych działań niepożądanych
leczenia przeciwnowotworowego. Wiele
spośród powszechnie stosowanych leków cytotoksycznych
oraz ukierunkowanych molekularnie wiąże
się z ryzykiem ich wystąpienia. Chorzy w wieku
podeszłym, w porównaniu z młodszymi, są w większym
stopniu narażeni na powikłania kardiologiczne.
Jednocześnie nie sam wiek metrykalny, ale stan
układu sercowo-naczyniowego i choroby współistniejące
determinują ryzyko powikłań. Dlatego niezwykle
ważny jest staranny dobór chorych uwzględniający
te czynniki, stosowanie preparatów o możliwie
korzystnym indeksie terapeutycznym, modyfikacja
podawania leków cytotoksycznych (np. frakcjonowanie
dawek lub wydłużenie wlewów antracyklin),
a także staranne monitorowanie stanu układu
sercowo-naczyniowego podczas leczenia.

Abstract

Powikłania ze strony układu sercowo-naczyniowego
stanowią kategorię poważnych działań niepożądanych
leczenia przeciwnowotworowego. Wiele
spośród powszechnie stosowanych leków cytotoksycznych
oraz ukierunkowanych molekularnie wiąże
się z ryzykiem ich wystąpienia. Chorzy w wieku
podeszłym, w porównaniu z młodszymi, są w większym
stopniu narażeni na powikłania kardiologiczne.
Jednocześnie nie sam wiek metrykalny, ale stan
układu sercowo-naczyniowego i choroby współistniejące
determinują ryzyko powikłań. Dlatego niezwykle
ważny jest staranny dobór chorych uwzględniający
te czynniki, stosowanie preparatów o możliwie
korzystnym indeksie terapeutycznym, modyfikacja
podawania leków cytotoksycznych (np. frakcjonowanie
dawek lub wydłużenie wlewów antracyklin),
a także staranne monitorowanie stanu układu
sercowo-naczyniowego podczas leczenia.
Get Citation
About this article
Title

Powikłania ze strony układu sercowo-naczyniowego u chorych na nowotwory w wieku podeszłym

Journal

Medycyna Wieku Podeszłego (Geriatric Medicine)

Issue

Vol 2, No 2 (2012)

Pages

37-45

Published online

2012-08-15

Page views

742

Article views/downloads

5072

Bibliographic record

Medycyna Wieku Podeszłego 2012;2(2):37-45.

Authors

Katarzyna Soter
Aleksandra Łacko
Marcin Ekiert

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl