Shortcuts

open access

Vol 2, No 1 (2012)
Postępy w geriatrii
Published online: 2012-06-21
Get Citation

Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca w stadium zaawansowanym u osób starszych

Magdalena Knetki-Wróblewska, Adam Płużański, Maciej Krzakowski
Medycyna Wieku Podeszłego 2012;2(1):12-20.

open access

Vol 2, No 1 (2012)
Postępy w geriatrii
Published online: 2012-06-21

Abstract

Niedrobnokomórkowy rak płuca (NDRP) stanowi
80% pierwotnych nowotworów płuca. Obecnie szacuje
się, że około 50% chorych z tym rozpoznaniem
stanowią osoby powyżej 65. roku życia. Wiek nie
stanowi kryterium dyskwalifikującego od leczenia
systemowego, ale uzasadnia staranną ocenę stanu
chorych. Skrócona ocena stopnia sprawności i Całościowa
Ocena Geriatryczna u wybranych chorych
umożliwiają wstępne wyodrębnienie grupy, którą
można zakwalifikować do leczenia systemowego.
Wyniki randomizowanych badań klinicznych uzasadniają
stosowanie chemioterapii dwulekowej
opartej na pochodnych platyny w pierwszej linii leczenia
u chorych z dobrym stopniem sprawności.
Opcją pozostaje monoterapia lekami nowej generacji,
a u wybranych chorych — leczenie gefitynibem.
U pacjentów w podeszłym wieku wykazano również
skuteczność i bezpieczeństwo chemioterapii drugiej
linii. Większość doniesień dotyczących leczenia
systemowego zaawansowanego NDRP ma charakter
retrospektywny. W celu jednoznacznego określenia
skuteczności i bezpieczeństwa chemioterapii
oraz praktycznej wartości testów oceny geriatrycznej
konieczne jest przeprowadzenie większej liczby
prospektywnych badań z losowym doborem chorych
w podeszłym wieku.

Abstract

Niedrobnokomórkowy rak płuca (NDRP) stanowi
80% pierwotnych nowotworów płuca. Obecnie szacuje
się, że około 50% chorych z tym rozpoznaniem
stanowią osoby powyżej 65. roku życia. Wiek nie
stanowi kryterium dyskwalifikującego od leczenia
systemowego, ale uzasadnia staranną ocenę stanu
chorych. Skrócona ocena stopnia sprawności i Całościowa
Ocena Geriatryczna u wybranych chorych
umożliwiają wstępne wyodrębnienie grupy, którą
można zakwalifikować do leczenia systemowego.
Wyniki randomizowanych badań klinicznych uzasadniają
stosowanie chemioterapii dwulekowej
opartej na pochodnych platyny w pierwszej linii leczenia
u chorych z dobrym stopniem sprawności.
Opcją pozostaje monoterapia lekami nowej generacji,
a u wybranych chorych — leczenie gefitynibem.
U pacjentów w podeszłym wieku wykazano również
skuteczność i bezpieczeństwo chemioterapii drugiej
linii. Większość doniesień dotyczących leczenia
systemowego zaawansowanego NDRP ma charakter
retrospektywny. W celu jednoznacznego określenia
skuteczności i bezpieczeństwa chemioterapii
oraz praktycznej wartości testów oceny geriatrycznej
konieczne jest przeprowadzenie większej liczby
prospektywnych badań z losowym doborem chorych
w podeszłym wieku.
Get Citation

Keywords

niedrobnokomórkowy rak płuca, chemioterapia, podeszły wiek, onkologia geriatryczna

About this article
Title

Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca w stadium zaawansowanym u osób starszych

Journal

Medycyna Wieku Podeszłego (Geriatric Medicine)

Issue

Vol 2, No 1 (2012)

Pages

12-20

Published online

2012-06-21

Page views

975

Article views/downloads

5041

Bibliographic record

Medycyna Wieku Podeszłego 2012;2(1):12-20.

Keywords

niedrobnokomórkowy rak płuca
chemioterapia
podeszły wiek
onkologia geriatryczna

Authors

Magdalena Knetki-Wróblewska
Adam Płużański
Maciej Krzakowski

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl