Shortcuts

open access

Vol 1, No 1 (2011)
Postępy w geriatrii
Published online: 2011-04-12
Get Citation

Rozpoznawanie i leczenie zaostrzeń przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i przewlekłego zapalenia oskrzeli u chorych w podeszłym wieku

Timothy E. Albertson, Samuel Louie, Andrew L. Chan
Medycyna Wieku Podeszłego 2011;1(1):1-14.

open access

Vol 1, No 1 (2011)
Postępy w geriatrii
Published online: 2011-04-12

Abstract

Na zespół przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) składają się przewlekłe zapalenie oskrzeli (PZO), rozstrzenie oskrzeli, rozedma i odwracalne zmiany w drogach oddechowych, które tworzą swoiste połączenia u poszczególnych chorych. Chorzy w podeszłym wieku są narażeni na ryzyko zachorowania na POChP i jej składowe — rozedmę, PZO i rozstrzenie oskrzeli. Zakażenia bakteryjne i wirusowe odgrywają rolę w zaostrzeniach POChP i w zaostrzeniach PZO bez cech POChP. Chorzy w podeszłym wieku podczas epizodów zaostrzeń POChP i PZO są narażeni na ryzyko działania opornych bakterii, do których należą często stwierdzane w zaostrzeniach POChP i PZO między innymi Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis i Streptococcus pneumoniae. Rzadziej spotykane niejelitowe bakterie Gram-ujemne, w tym Pseudomonas aeruginosa, bakterie Gram-dodatnie, w tym Staphylococcus aureus, i szczepy niegruźliczych mykobakterii są częściej stwierdzane w zaostrzeniach POChP/PZO u chorych w podeszłym wieku z częstymi epizodami PZO lub u pacjentów z rozstrzeniami oskrzeli. Wytyczne dotyczące leczenia antybiotykami w zależności od stopnia ryzyka wydają się użyteczne w przypadku ropnych zaostrzeń POChP i w zaostrzeniach PZO. Wytyczne te nie zostały prospektywnie potwierdzone dla ogólnej populacji ani w odniesieniu do grupy osób w podeszłym wieku. Posługując się stratyfikacją ryzyka dla chorych w podeszłym wieku, antybiotyki pierwszego rzutu (np. amoksycylina, ampicylina, piwampicylina, trimetoprim/sulfametoksazol i doksycyklina) z bardziej ograniczonym spektrum antybakteryjnym stosuje się u chorych, u których prawdopodobieństwo stwierdzenia w czasie zaostrzeń POChP/PZO opornych bakterii jest mniejsze. Antybiotyki drugiego rzutu (np. amoksycylina/ /kwas klawulanowy, cefalosporyny II lub III generacji i fluorochinolony stosowane w zakażeniach układu oddechowego) o szerszym spektrum działania są zarezerwowane dla chorych z istotnymi czynnikami ryzyka zakażenia opornymi drobnoustrojami i tych pacjentów, u których początkowe leczenie antybiotykami się nie powiodło.
Medycyna Wieku Podeszłego 2011, 1 (1), 1–14

Abstract

Na zespół przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) składają się przewlekłe zapalenie oskrzeli (PZO), rozstrzenie oskrzeli, rozedma i odwracalne zmiany w drogach oddechowych, które tworzą swoiste połączenia u poszczególnych chorych. Chorzy w podeszłym wieku są narażeni na ryzyko zachorowania na POChP i jej składowe — rozedmę, PZO i rozstrzenie oskrzeli. Zakażenia bakteryjne i wirusowe odgrywają rolę w zaostrzeniach POChP i w zaostrzeniach PZO bez cech POChP. Chorzy w podeszłym wieku podczas epizodów zaostrzeń POChP i PZO są narażeni na ryzyko działania opornych bakterii, do których należą często stwierdzane w zaostrzeniach POChP i PZO między innymi Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis i Streptococcus pneumoniae. Rzadziej spotykane niejelitowe bakterie Gram-ujemne, w tym Pseudomonas aeruginosa, bakterie Gram-dodatnie, w tym Staphylococcus aureus, i szczepy niegruźliczych mykobakterii są częściej stwierdzane w zaostrzeniach POChP/PZO u chorych w podeszłym wieku z częstymi epizodami PZO lub u pacjentów z rozstrzeniami oskrzeli. Wytyczne dotyczące leczenia antybiotykami w zależności od stopnia ryzyka wydają się użyteczne w przypadku ropnych zaostrzeń POChP i w zaostrzeniach PZO. Wytyczne te nie zostały prospektywnie potwierdzone dla ogólnej populacji ani w odniesieniu do grupy osób w podeszłym wieku. Posługując się stratyfikacją ryzyka dla chorych w podeszłym wieku, antybiotyki pierwszego rzutu (np. amoksycylina, ampicylina, piwampicylina, trimetoprim/sulfametoksazol i doksycyklina) z bardziej ograniczonym spektrum antybakteryjnym stosuje się u chorych, u których prawdopodobieństwo stwierdzenia w czasie zaostrzeń POChP/PZO opornych bakterii jest mniejsze. Antybiotyki drugiego rzutu (np. amoksycylina/ /kwas klawulanowy, cefalosporyny II lub III generacji i fluorochinolony stosowane w zakażeniach układu oddechowego) o szerszym spektrum działania są zarezerwowane dla chorych z istotnymi czynnikami ryzyka zakażenia opornymi drobnoustrojami i tych pacjentów, u których początkowe leczenie antybiotykami się nie powiodło.
Medycyna Wieku Podeszłego 2011, 1 (1), 1–14
Get Citation

Keywords

antybiotyki; chorzy w podeszłym wieku; POChP; zaostrzenie PZO; zapalenie oskrzeli; rozstrzenie oskrzeli

About this article
Title

Rozpoznawanie i leczenie zaostrzeń przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i przewlekłego zapalenia oskrzeli u chorych w podeszłym wieku

Journal

Medycyna Wieku Podeszłego (Geriatric Medicine)

Issue

Vol 1, No 1 (2011)

Pages

1-14

Published online

2011-04-12

Page views

7913

Article views/downloads

13552

Bibliographic record

Medycyna Wieku Podeszłego 2011;1(1):1-14.

Keywords

antybiotyki
chorzy w podeszłym wieku
POChP
zaostrzenie PZO
zapalenie oskrzeli
rozstrzenie oskrzeli

Authors

Timothy E. Albertson
Samuel Louie
Andrew L. Chan

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl